Startsida

Låntagarkonto i LIBRIS - Vårgårda bibliotek

Villkor: Beställningsfunktionen är öppen för alla våra registrerade låntagare. Innan du börjar söka i Libris skall du titta i Vårgårdas eget bokbestånd för att utesluta att boken finns där. Vi fjärrlånar inte böcker vi har själva.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Skapa konto

Mina uppgifterSkapa konto, forts.

InloggningsuppgifterVillkor
Avbryt eller spara

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem