G20-länderna • sao
Geografiskt ämnesord
föredragen benämning
G20-länderna
ingår i system
variant
G 20-länderna
anmärkning om användning
Hit samlade framställningar om G20-länderna (Argentina, Australien, Brasilien, Frankrike, Förenta staterna, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Tyskland och Europeiska unionen) behandlade som en geografisk region.
marc:hasAddedEntryGeographicName
Group of Twenty countries
Ladda ner
Andra tjänster