Frankrike. • Armée., Légion étrangère
är del av
Frankrike.
Namn på underordnad enhet
Armée.
Légion étrangère
variant
Franska främlingslegionen
French Foreign Legion
Främlingslegionen
Légion étrangère
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster