297841 (Camera lucida-bilder)

Visa som:

Genre/form

Camera lucida-bilder

Samma sak som
Föredragen benämning Camera lucida-bilder
Ingår i system
Nära match
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Teckningar (och målningar eller andra bilder framställda från dem) utförda genom att man kopierar bilden av ett objekt eller scen som den visas när den projiceras genom prismat på en camera lucida. Instrumentet, som bidrar till att göra bilden exakt och förstora eller förminska den, användes inte allmänt förrän början av 1800-talet. Ersatte camera obskura.
Metadata