Statens museer för världskultur
Organisation
namn
Statens museer för världskultur
variant
Sverige. Statens museer för världskultur
Sverige. Världskulturmuseerna
Världskulturmuseerna
beskrivning
Statlig myndighet som bildades 1 januari 1999. I och med bildandet sammanfördes Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Etnografiska museet i Göteborg. Det senare uppgick sedan i Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledning och administration är också placerade i Göteborg. Myndigheten går även under benämningen Världskulturmuseerna.
Verksamhetens starttid
1999-01-01
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster