Startsida

LIBRIS hjälp

 

Verktyg

Vill du återanvända din träfflista eller spara en eller flera poster, kan du välja mellan att skapa referens, skriva ut, mejla eller få en permanent länk till ditt resultat.

Skapa referens

Du kan skapa en referens av en eller flera poster i en träfflista (först antal träffar per sida, sedan 100 åt gången). Välj antingen att spara referenserna som fil eller att klippa och klistra direkt från gränssnittet. Byte av visningsformat sker dynamiskt vid byte av format i rullgardinsmenyn.

Du kan välja att spara referenser i följande format:

  • Klartext = Enkel text för att man lätt ska kunna identifiera verket
  • Harvardsystemet = Ett vanligt referens- eller citeringsformat som uppger källor på ett standardiserat sätt
  • Oxfordsystemet = Ett annat referens- eller citeringsformat som uppger källor på ett standardiserat sätt
  • BibTex = Referensformat som används tillsammans med typsättningssystemet LaTeX
  • RefWorks = taggat bibliografiskt format för referenshantering
  • RIS = Taggat bibliografiskt format för referenshantering i t.ex. referenshanteringssystemen EndNote, ProCite och RefManager
  • APA Style (American Psychological Association)
  • Vancover = referensformat som används mest inom medicinområdet
  • Bokref = mall som används för att lägga in referenser i Wikipedia
  • MARC-XML = MARC-posten i det standardiserade MARC-XML-formatet

Zotero

Zotero är ett gratis insticksprogram för referenshantering som används tillsammans med webbläsaren Firefox. Man kan importera poster från en träfflista eller en fullpost i LIBRIS till Zotero via en liten ikon som dyker upp i adressfönstret. Klickar man på ikonen i en träfflista får man välja vilka poster från sidan man vill importera. Ikonen i en fullpost resulterar i att den post man är på importeras till Zotero.

Bevaka (feeds/nyhetsflöden)

Du kan bevaka sökningar med hjälp av Atom i Atom/RSS-läsare. RSS-ikonen finns längst ner i träfflistan (bild på en RSS/feed-ikon). Vissa webbläsare, t.ex. Firefox och IE7 som har eget stöd för Atom/RSS, visar dessutom ikonen någonstans i webbläsarens verktygsfält.

Två format finns, samma klartext som i träfflistan samt RIS (format som används bland annat av referenshanteringsprogrammet EndNote).
Läs mer om feeds.

Mejla

Du kan mejla en eller flera poster från en träfflista. Välj att skicka posten/posterna som länk eller i något referensformat. Du kan välja högst fem adressater i samma mejl. Ange mellanslag, semikolon eller kolon mellan varje mejladress.

Länka

Permanent länk som går till en post eller hela träfflistan visas. Länken kan användas för att komma till samma post eller träfflista vid ett annat tillfälle.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem