Startsida

LIBRIS hjälp

 

För stora träffmängder

Ofta gör det ingenting om du får för många träffar. Med relevansrankning och möjlighet att bearbeta träffmängden på olika sätt, erbjuds stora möjligheter att ändå hitta det du söker. LIBRIS-systemet ger dig förslag på hur du kan avgränsa en träffmängd; på språk, typ, utgivningsår, ämne eller författare.

Fler sökord i sökrutan

Fler ord i sökrutan begränsar sökningen eftersom alla ord måste finnas i posten

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: Träffarna måste innehålla alla sökord, dvs. orden 'Röda', 'rummet' och 'Strindberg' måste finnas i posten.

Utökad sökning

Formuläret för utökad sökning är ett utmärkt stöd för att begränsa på olika sökingångar som t.ex. språk, ämne, typ av material (t.ex. tidskrift, avhandling, e-bok).

Begränsa med sökkoder

Med sökkoder kan man begränsa sökningen till att gälla speciella index/sökingångar. Frågan byggs upp enligt SÖKKOD:SÖKORD och kan användas i enkla sökraden, i det booleska sökformuläret och i fritextfältet i formuläret för Utökad sökning.

Sökkoderna styr frågan till vissa index/sökingångar

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: 'Röda', 'rummet' och 'Strindberg' måste finnas och sökningen begränsas dessutom till träffar på franska.

Operatorn 'AND' kan tas med eller uteslutas. Operatorer måste skrivas med versaler. Defaultoperator är 'AND' om inget annat anges.

Om boolesk sökning

Beskrivning av operatorer

Lista över sökkoderna

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem