Startsida

LIBRIS hjälp

 

Index A-Ö

Index A-Ö ger möjlighet att bläddra i alfabetiska listor över författare, olika ämnen, boktitlar etc. Används till exempel när:

  • du vill se vilka ämnesord som finns (ingång ämne)
  • du är osäker på ett författarnamn, men vet de första stavelserna (ingång författare/medarbetare)

Författare/medarbetare

Genom att bläddra i index författare/medarbetare kan du se vad som har skrivits av en viss författare, eller vad som har givits ut av en viss kompositör, fotograf eller liknande. Även de personer (upphovsmän) som på något sätt medverkat vid tillkomsten av ett verk listas här, till exempel redaktörer, illustratörer, översättare, festskriftsföremål.

Sök på kungar och helgon

Ämne

Genom att bläddra i index ämne får du god överblick över vilka titlar som finns inom ett visst ämnesområde. Du kan också se vad som finns utgivet om en viss person, institution, grupp, konferens, ort, eller om ett visst verk.

Skriv in det ord eller begrepp som du är intresserad av. För sammansatta begrepp räcker det ofta att skriva in första ordet och de första bokstäverna i det andra.

Ämnesområden är i LIBRIS sökbara enligt en kontrollerad vokabulär. De ord och begrepp som förekommer följer en så kallad ämnesordslista eller tesaurus. Vanligast är Svenska ämnesord, men även andra listor används, till exempel MeSH (engelsk- och svenskspråkiga termer) inom medicinområdet.

Boktitel

Med bok menas här även verk utgivna på andra medier (såsom kartor, bilder, musik- och videoupptagningar etc.) och tidskriftsartiklar/bokkapitel. Index boktitel är särskilt användbart för böcker (motsvarande) med korta eller intetsägande titlar, som kan vara svåra att hitta på annat sätt.

Sök på boktitel

Tidskriftstitel

Genom att bläddra i index tidskriftstitel kan du ta fram en lista över alla tidskriftstitlar som finns i LIBRIS. Med tidskrift menas här även e-tidskrifter, årsböcker, rapport- och utredningsserier, dagstidningar och andra seriella (löpande) publikationer som utkommer med viss regelbundenhet.

Index tidskriftstitel är särskilt användbart för tidskrifter (motsvarande) med korta eller intetsägande titlar, som kan vara svåra att hitta på annat sätt.

Sök på tidskriftstitel

  • Annual report
  • Historisk tidskrift
  • Svenska dagbl..
  • Statistisk årsb..
  • Kommentar: Inledande artiklar (t.ex. "den", "ett", "the") normalt bör uteslutas, men prova gärna med att skriva in artikeln om du inte skulle hitta den bok du söker.
  • Tips: För att hitta de böcker (motsvarande) som ingår i t.ex. en rapportserie, gå till index serietitel.

Serietitel

Genom att bläddra i index serietitel kan du ta fram en lista över alla böcker (motsvarande) som ingår i en viss skrift- eller rapportserie. Det kan till exempel gälla vetenskapliga publikationer utgivna vid ett lärosäte, rapport-/utredningsserier utgivna av en myndighet och förlagsserier.

Institution

Genom att bläddra i index institution kan du se vad som har givits ut av en viss institution, organisation, förening, företag, musikgrupp eller annan sammanslutning. Även de institutioner (motsvarande) som på något sätt medverkat vid tillkomsten av ett verk listas här.

Sök på institution

Konferens

Genom att bläddra i index konferens kan du se vad som har givits ut med anledning av en viss konferens, kongress eller ett visst möte.

Sök på konferens

Värdpublikation

Genom att bläddra i index värdpublikation kan du ta fram en lista över tidskrifter och böcker (motsvarande) som i LIBRIS har någon artikel knuten till sig. Med artikel avses tidskriftsartiklar, men även bokkapitel, uppsatser och liknande som ingår i en viss tidskrift, bok, antologi, festskrift eller annan så kallad värdpublikation.

Sök på värdpublikation

Recenserat verk

Genom att bläddra i index recenserat verk kan du ta fram en lista över de böcker som i LIBRIS har någon recension knuten till sig.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem