Startsida

LIBRIS hjälp

 

Hitta liknande titlar

Har den här författaren skrivit något mer? Finns andra böcker som handlar om samma sak? Hette inte den här tidskriften något annat tidigare? Finns det någon senare upplaga av den här boken? Det är exempel på frågor som kan besvaras med hjälp av de funktioner som finns i anslutning till beskrivningen av den enskilda titeln, (kort repektive full vy).

Hitta liknande titlar

1Hitta liknande titlar

I högermenyn kan man söka vidare på andra titlar som har skrivits eller producerats av samma person, institution, grupp eller konferens, respektive vilka titlar som handlar om samma ämne.

2Sammanhörande titlar

Via högermenyn kan man också navigera mellan titlar som på något sätt hör samman med den man tittar på. Det kan t.ex. gälla en tidskrifts föregångare eller efterföljare, andra böcker som ingår i samma serie eller andra artiklar som ingår i samma tidskrift.

3Sök utanför LIBRIS

Man kan dessutom få mer information om publikationen och eller få tips på relaterade titlar genom att söka vidare i andra informationsresurser som Google, Google BookSearch. Google Scholar, Academic live, Scirus och LibraryThing.

Om upphovsmannen finns i Wikipedia dyker det upp en länk för vidaresökning på personen i svenska Wikipedia för svenska upphovsmän och i engelska Wikipedia för övriga.

4 Andra utgåvor

Det enklaste sättet att se om en bok har kommit ut i senare upplagor är att klicka på den flik Andra utgåvor som finns i anslutning till beskrivningen av den enskilda titeln (kort respektive full vy). Här får man överblick över vilka upplagor som finns på olika språk i LIBRIS, om när de är utgivna och om boken finns att läsa på Internet. Man ser också om den har givits ut i någon annan version, t.ex. som ljudbok.

Fliken Andra utgåvor kan också användas för att se om t.ex. Läkartidningen finns både som tryckt tidskrift och som e-tidskrift, om Mozarts Don Giovanni finns både som noter, musikinspelning och som video m.m.

Man får naturligtvis med alla tillgängliga utgåvor också om man söker på titeln. Det finns flera sätt att sortera, avgränsa och gruppera även stora träffmängder. Se Hantera träffmängd.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem