Startsida

LIBRIS hjälp

 

Utökad sökning

Här finns flera sökfält vilket ger dig möjligheter att redan från början avgränsa din träffmängd. Sökfält finns för titel, författare, ämne, år, språk osv. Det räcker att fylla i ett av dem, men du kan också precisera din sökning genom att fylla i flera fält, t.ex. ämne, språk och materialtyp. Sökningen ger träff på titlar som innehåller alla de ord som har skrivits in.

Fritext

Skriv det eller de sökbegrepp som önskas. Alla sökord måste finnas i posten för att man ska få träff. Skriver du Öland Gotland uppfattas det som att båda orden (Öland och Gotland) måste finnas i posten. I fritextfältet kan man dessutom använda stora delar av den booleska söklogiken (sökkoder, operatorer m.m.), dock inte nästlade parenteser; se Boolesk sökning.


Sök i fritext när du vill hitta så mycket som möjligt inom ett visst ämnesområde eller när du är osäker på uppgifterna i din referens.

För mer precisa sökningar kan du välja en annan sökingång, t.ex. Titel, Författare/upphovsman eller Ämne. Då begränsas sökningen till att bara gälla dessa delar av en post.

Sökningar på geografiska namn och personer i fritext kan ge oväntade träffar. Om du söker på Stockholm i fritext får du träff även på titlar som getts ut i Stockholm.

För att söka litteratur med viss utgivningsort välj i stället sökfält Förlag/ort.

För att söka litteratur om en viss ort eller en viss person välj sökfält Ämne.

Titel/ord i titel

Skriv hela titeln eller några ord ur titeln, i vilken ordning som helst


Med titel avses alla typer av titlar på en bok, tidskrift, artikel eller liknande, dvs. även undertitlar, deltitlar, originaltitlar m.m. Du kan även hitta böcker som ingår i en viss skrift- eller rapportserie (seriedelar) genom att skriva in seriens titel.

Om du söker en viss typ av titlar, t.ex. tidskriftstitlar, begränsa till tidskrifter/tidningar via länken Materialtyp/materialtyper i högermenyn.

För att hitta böcker som ingår i en viss skrift- eller rapportserie eller liknande (seriedelar), skriv seriens titel, t.ex. Dissertations in economics Stockholm, och begränsa till böcker via länken Materaltyp/materialtyper i högermenyn.

I Index A-Ö för boktitlar, tidskriftstitlar och serietitlar kan man bläddra i listor i alfabetisk ordning över titlar som finns i LIBRIS.

Författare/upphovsman

Skriv personens namn. För- och efternamn kan skrivas i vilken ordning som helst. Författare/upphovsman avser personliga upphovsmän (författare, medarbetare, utgivare, redaktörer, illustratörer, översättare, kompositörer, recensenter, exekutörer m.m.) men också institutioner, organisationer, musikgrupper, konferenser och möten som står bakom utgivningen av en publikation.För personer med ovanliga namn räcker det ofta att bara skriva efternamnet, eventuellt i kombination med att du skriver något ord ur titeln i sökfält Titel/ord i titel.

Om du är osäker på författarens namn kan du bläddra i en lista över namnformer i Index A-Ö

Du kan också få hjälp med namnformer, pseudonymer med mera i en auktoritetsdatabas i Kungl. bibliotekets katalog Regina. Auktoritetsposter används för att fastställa namnformer (för personer, orter, institutioner), titlar och ämnesord

Ämne

Skriv ett eller flera ämnesord. Ämnesorden i LIBRIS är vanligtvis på svenska men engelska termer (särskilt inom medicinska och tekniska områden) förekommer.

Ämnesord är kontrollerade termer som används för att beskriva innehållet i en bok, tidskrift, karta etc. Geografiska begrepp och namn på personer och institutioner kan också förekomma som ämnesord.

Att använda kontrollerade ämnesord vid en sökning ger vanligen ett mer preciserat träffresultat. Biblioteken använder ofta någon standardiserad ämnesordslista för att beskriva innehållet i sin litteratur, t.ex. databasen Svenska ämnesord som innehåller ämnesord på svenska inom alla ämnesområden och har utvecklats på Kungl. biblioteket i samarbete med andra bibliotek.

Du kan också få hjälp med ämnesord och få hänvisningar till vilka ämnesord som används i LIBRIS (enhetliga sökingångar) i en auktoritetsdatabas i Kungl. bibliotekets katalog Regina.Vill du få en bred översikt över ett ämne kan du använda sökingången Bläddra ämnesvis. Ämnesträdet är uppbyggt kring ett antal ämnesområden som i sin tur är hierarkiskt strukturerade. I trädet kan man bläddra från ett brett ämnesområde ner till en mer specifik ämnesnivå. Ämnesstrukturen bygger på SAB klassifikationssystem för svenska bibliotek. Ca 60 % av posterna i LIBRIS har SAB-kod.

Via Index A-Ö kan du bläddra i listor i alfabetisk ordning över författare, boktitlar, ämnen osv. som finns i LIBRIS.

Du kan använda sökfältet Fritext för att hitta så mycket som möjligt inom ett ämnesområde.

När du har gjort en sökning finns möjlighet att avgränsa eller gruppera träffmängden med de alternativ (bl.a. ämne) som finns i högermenyn respektive rullgardinsmenyer Gruppering och Sortering som finns ovanför träfflistan. När du tagit fram en post kan du söka vidare genom att klicka på Hitta liknande i högermenyn. Du kan också studera vilka ämnesord och klassifikationskoder som biblioteken har använt vid registrering av den post du tittar på (fliken Ämne och innehåll). Välj vyn Detaljer.

Klassifikation

Här kan du söka med ämneskoder som används för att beskriva innehållet i en bok, tidskrift eller artikel.

Det vanligaste klassifikationssystemet är SAB-systemet där kombinationer av bokstäver och siffror används, t.ex. Kc.55 för "svensk historia efter 1945". Se lista på övergripande SAB-koder.

Du kan också söka på SAB-kod i Bläddra ämnesvis. Sök SAB-kod.

Andra klassifikationssystem är UDK The Universal Decimal Classification och Dewey som används av en del specialbibliotek.

Via rullgardinsmenyn kan du välja att begränsa din sökning till ett visst klassifikationssystem eller välja att söka i alla.

ISBN/ISSN m.m.

Här kan du söka på de internationella standardnummer som tilldelas förlagsutgivna böcker, ISBN (International Standard Book Number), regelbundet utkommande tidskrifter och seriella publikationer, ISSN (International Standard Serial Number), samt musiktryck och vissa andra musikalier, ISMN (International Standard Music Number). Numren kan skrivas in med eller utan bindestreck (91-7133-901-9 resp. 9171339019). ISBN kan också skrivas med tio eller tretton siffror, oavsett hur det har registrerats i posten (9171339019 resp. 9789171339010).

Även andra nummerbeteckningar kan sökas här, t.ex. ISRN (International Standard Technical Report Number) samt editions- och plåtnummer för musikalier.

Förlag/ort

Här kan du söka på bokförlag, tryckare och andra utgivare, samt förlagsort.

Tänk på att förlagets namn ofta kan vara förkortat, t.ex. Bonnier för Albert Bonniers förlag och Cambridge U.P. för Cambridge University Press. Förlagsortens namn återges som regel på originalspråket. Man söker alltså på exempelvis Roma och Praha och inte på Rom eller Prag.

Utgivningsår

Du kan begränsa din sökning genom att ange ett eller flera utgivningsår. Om du anger flera årtal får du träff på poster som innehåller åtminstone ett av dem.

Intervallsökning med möjlighet att ange utgivning inom ett tidsintervall (t.ex. 2000-2005) är inplanerad, men ännu inte införd. Däremot ger sökning på enstaka årtal träff också på tidskrifter som utkommit under angivet år, t.ex. 1970 för en tidskrift som utkom mellan 1968 och 1975.

Bibliotek

Här kan du begränsa din sökning till ett eller flera biblioteks samlingar. Det går också att avgränsa sökningen till alla bibliotek i en ort.

Begränsa på sigel, biblioteksnamn eller ort


Vill man ange flera sigler/biblioteksnamna/orter används semikolon (':') mellan sökfraserna.

Du kan hitta vilka bibliotek (och vilka sigler/bibliotekskoder de har) som finns i LIBRIS på två sätt:

Begränsa till litteratur översatt från ett språk till ett annat

Exempel: För att välja litteratur översatt från nederländska till svenska väljer du svenska i rullgardinsmenyn till rubriken Språk och nederländska i rullgardinsmenyn till rubriken Översatt från.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem