Startsida

LIBRIS hjälp

 

SAB översikt

Ämnesstrukturen bygger SAB som är ett klassifikationssystem för sortering av ett biblioteks alla områden. Systemet används av de flesta biblioteken i Sverige.

SAB undehålls av Svensk Biblioteksförenings kommitté för klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet).

Uppbyggnad

SAB består av 25 huvudavdelningar där varje avdelning betecknas med en bokstav. Huvudavdelningarna är uppdelade i underavdelningar, vilka i sin tur kan ha en uppdelning. Med varje ny uppdelning läggs en ny bokstav eller ett nytt tecken till huvudavdelningens bokstav i olika kombinationer som kallas klassifikationskoder eller klassifikationssignaturer. Till varje sådan kod finns en förklaring/översättning som kallas rubrik. Här har vi valt att använda orden koder och ämnesrubriker. Ett antal tilläggsbeteckningar ger ytterligare möjligheter att uttrycka olika aspekter på ett ämne:

  • O Samhälls- och rättsvetenskap
  • Oh Sociala frågor och socialpolitik
  • Ohc Bostäder
  • Ohcf Bostäder för särkilda grupper
  • Ohcfd Bostäder för handikappade

Huvudavdelningar (8. uppl.)

A Bok- och biblioteksväsen

B Allmänt och blandat

C Religion

D Filosofi och psykologi

E Uppfostran och undervisning

F Språkvetenskap

G Litteraturvetenskap

H Skönlitteratur

I Konst, musik, teater, film och fotokonst

J Arkeologi

K Historia

L Biografi med genealogi

M Entografi, socialantropologi och entnologi

N Geografi och lokalhistoria

O Samhälls- och rättsvetenskap

P Teknik, industri och kommunikationer

Q Ekonomi och näringsliv

R Idrott, lek och spel

S Militärväsen

T Matematik

U Naturvetenskap

V Medicin

X Musikalier

Y Musikinspelningar

Ä Tidningar

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem