Startsida

LIBRIS hjälp

 

Anpassa

Du kan anpassa delar av gränssnittet så att det passar dina behov.

När denna symbol Skiftnyckeln finns på en sida betyder det att du kan göra inställningar.

Om inställningar är gjorda finns en bock efter länken ANPASSA. Preferences

För att du ska kunna spara inställningar måste din webbläsare tillåta cookies.

Rensa historik och inställningar

Du kan ta bort inställningar via länken Rensa historik. Här rensar du sökhistorik och sparade poster och nollställer inställningar.

Bibliotek med publika datorer kan för att nollställa inställningar använda bokmärket http://libris.kb.se/logout.jsp

Starta LIBRIS med dina inställningar

Om du alltid vill starta LIBRIS med dina inställningar som default kan du använda den URL (Permanent länk för ovanstående inställningar) som finns under 'Anpassa - Inställningar - Sparade inställningar'. Anpassade URL:ar kan med fördel användas såväl privat som på publika datorer med t.ex. förinställda favoritbibliotek.

Starta Libris nollställt

På t.ex publika datorer kan det vara praktiskt att starta Libris nollställt. Dvs med rensad sökhistorik/inställningar. Tillägget&clear_all=true som läggs till i URL:en är då användbart.
Exempel:
'http://libris.kb.se/preferences.jsp?clear_all=true'

Vyer och språk

När du sökt fram en titel kan du välja i vilken vy den ska visas: Översikt, Detaljer eller MARC. Översikt är förvald. Du väljer MARC-vy från Detaljer.

Detaljer

I Detaljer visas alla fält som katalogposten består av: titel, författare, förlag/år, ISBN osv.

MARC

MARC (Machine Readable Cataloguing) är det format som information om titeln sparas i. MARC är standard inom biblioteksvärlden och underlättar utbyte av bibliografiska data.

Träfflista

Du kan välja utförlig eller kort träfflista. Träfflisteformat kan även väljas via symboler ovanför träfflistan.

Språk

Välj engelska eller svenska. Parametern "language=en" eller "language=se" kan läggas på en URL som skickas in i LIBRIS.

Textstorlek och kontrast

Du kan ändra inställningar för textstorlek och kontrast så att tjänsten motsvarar dina behov av läsbarhet.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem