Startsida

LIBRIS hjälp

 

Mina bibliotek

Du kan välja favoritbibliotek (ett eller flera) antingen via Mina bibliotek eller via postens flik "Hitta". Klicka på Lägg till i Mitt bibliotek. När du angett favoritbibliotek så lyfts dessa fram i förhållande till övriga bibliotek. Denna symbol Mitt bibliotek visas. Det är också möjligt att välja favoritbibliotek på organisationsnivå.

  • Titlar som finns på något av de valda biblioteken markeras med symbol i träfflistor.
  • "Mina" bibliotek lyfts upp överst under "hitta"-fliken för en enskild post.
  • Välj favoritbibliotek på organisationsnivå och få samtliga bibliotek (sigler) för en organisation.
  • Om dina bibliotek är med i LIBRIS låntagarbeställningar får du information om det när du valt en titel och klickar på Fjärrlåna.
  • Du har möjlighet att på startsidan och i det utökade formuläret avgränsa sökningen till "Mina bibliotek".
  • Du har möjlighet att avgränsa träffmängden i träfflistan genom att markera "Avgränsa på mina bibliotek".
  • Du kan välja favoritbibliotek via postens flik "Hitta". Klicka på Lägg till i Mitt bibliotek.
  • Ange "din region" så visas vald region med tillhörande bibliotek överst i postens flik "Hitta".
  • När du valt bibliotek eller region visas permanent länk för inställningen. Länken kan användas t.ex. för ett biblioteks publika datorer när man vill att det i LIBRIS tydligt ska framgå vad som finns på det egna biblioteket.

Starta LIBRIS med dina favoritbibliotek

Om du alltid vill starta LIBRIS med dina favoritbibliotek och/eller favoritorganisation som default kan du använda den URL (Permanent länk för inställningarna ovan) som finns under 'Mina bibliotek'. Anpassade URL:ar kan med fördel användas såväl privat som på publika datorer.
Exempel på länk med favoritbibliotek och favoritorganisation: http://libris.kb.se/getPermaLink.jsp?lib=[Ylm]&ocode=[O_LNU]

Exempel på länk med favoritorganisation och till engelska gränssnittet: http://libris.kb.se/getPermaLink.jsp?language=en&ocode=[O_UUB]

Starta LIBRIS med avgränsning på organisation

På t.ex publika datorer kan det vara praktiskt att starta LIBRIS med en avgränsning på organisation. Det är sökkoden ‘ocode’ (organisationskod) som möjliggör sökningen på organisationsnivå. Den ger träff på en organisations samtliga sigler. T.ex. ger ocode:uub Uppsalas alla 18 sigler, inklusive Udig och Udix för det elektroniska materialet.
Exempel: http://libris.kb.se/hitlist?d=&q=strindberg&r=%3b(ocode%3a(UUB))&f=&spell=true&hist=true

(till engelska gränssnittet: http://libris.kb.se/hitlist?d=&q=strindberg&r=;(ocode:(UUB))&f=&spell=true&hist=true&language=en&p=1)

Den här avgränsningen kan också sättas permanent, sökningen blir då avgränsad på vald organisation under en session och markeras med en orange informationstext.
Exempel: http://libris.kb.se/?setorg=UUB
(till engelska gränssnittet: http://libris.kb.se/?setorg=UUB&language=en)

Man kan enkelt se organisationens kod genom att hålla musen över bibliotekets namn i ‘Avgränsa-menyn’ och undersöka länken längst ner i webbläsarens fönster.
ocode

Starta LIBRIS med favoritbibliotek och/eller organisation och sökfråga

Om du alltid vill starta LIBRIS med favoritbibliotek och/eller favoritorganisation som default kan du använda följande URL där sökfrågan ligger i parametern 'q'. För att ta reda på hur sökfrågan ser ut i en URL kan man göra en vanlig Libris-sökning och klippa ut 'q' från adressfältet.
Exempel på länk med favoritbibliotek (sigel) 'Ylm' och favoritorganisation 'LTU' och sökfråga 'chet baker': http://libris.kb.se/getPermaLink.jsp?lib=[Ylm]&ocode=[O_LTU]&q=chet+baker


Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem