Startsida

LIBRIS hjälp

 

Söka på ämne

Sökning (enkel sökrad)

Du kan skriva ett eller flera ord i det enkla sökformuläret, fliken Sökning. Här får du ofta en stor träffmängd. Du kan sortera, gruppera och begränsa träffmängden för att få färre och för dig mer relevanta titlar.

Enkel sökning

Sökning

Utökad sökning: Ämne

I formuläret för Utökad sökning kan du skriva ett eller flera ämnesord under Ämne. De flesta ämnesord är på svenska men du kan också prova engelska ämnesord. Ämnesord är kontrollerade termer som används för att beskriva innehållet. Det finns flera standardiserade ämnesordlistor inom olika områden. Sökning med ämnesord ger ofta ett mer preciserat resultat. Du kan också begränsa sökningen med t.ex. språk, utgivningsår etc.

Utökad sökning

Utökad sökning: Ämne

Bläddra ämnesvis

Vill du få en bred översikt över ett ämnesområde kan du använda sökingången Bläddra ämnesvis. Denna är uppbyggd kring hierarkiskt ordnade ämnesrubriker i SAB-systemet. Du kan bläddra från ett brett ämnesområde ner till en mer specifik nivå.

Ämnesträd

Bläddra ämnesvis

Utökad sökning: Klassifikation

Du kan söka med den klassifikation (ämneskod) som används för att beskriva innehållet. Det vanligaste klassifikationssystemet är SAB. Du kan begränsa din sökning till ett klassifikationssystem eller välja att söka i alla. Se Bläddra ämnesvis för att få ett schema över SAB-koder. Du kan också söka på SAB-kod i Bläddra ämnesvis.

Utökad sökning: Klassifikation

Index A-Ö

Via Index A-Ö kan du bläddra i alfabetiska listor över ämne, författare, boktitel, tidskriftstitel osv. Listorna ger en överblick över vad som är sökbart i LIBRIS. Skriv de första orden i titeln, namnet eller frasen. Välj därefter vilket index du vill söka i.

Index

Boolesk

Här kan du formulera avancerade sökfrågor med hjälp av sökkoder, operatorer och parenteslogik. Dessa sökningar kan också göras i Enkel sökning. Se listor över sökkoder och operatorer och exempel.

Boolesk

Utgå från en titel

Utgå från en titel inom det område du är intresserad av för att gå vidare i din informationssökning. Vyn Översikt och Detaljer och information i högermenyn ger dig en uppfattning om vad titeln handlar om och hjälper dig att välja och värdera.

Ofta finns omslagsbild, innehållsförteckning och sammanfattning. Se Ämnesord och klassifikationskoder som biblioteken använt för att beskriva titeln. Se länkar under rubriken Hitta liknande i högermenyn för att söka fram material om samma ämne, av samma författare etc. Plustecken till vänster om ett ämnesord visar att underordnade ämnesord finns i den aktuella posten.

Deldatabaser

Se om det finns deldatabaser inom det ämne du söker.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem