Startsida

LIBRIS hjälp

 

Sökteknik

Det finns en enkel sökingång som följer med dig i ditt arbetsflöde. Här kan du lätt ändra en pågående sökning eller starta en ny sökning. Sökningen från den enkla raden blir alltid en fritextsökning (går mot alla index/fält) om du inte anger en speciell sökkod som prefix.

För många träffar

Det finns flera sätt att hantera för stora träffmängder.

Använd fler och mer specifika sökord:
  • Exempel: sök efter sou trafficking, istället för sou.
  • Exempel: sök efter metoder textanalys, istället för metoder.
Mer om att använda specifika sökord
Sortera, gruppera och avgränsa
Gör en allmän sökning och hantera resultatet i träfflistan med hjälp av att sortera, gruppera och avgränsa resultatet. Se exempel

Trunkera

Använd asterisk (*) för att hitta ord med varierande ändelser.

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: Sökningen hittar verk som innehåller ordet catalog, catalogue, catalogues, cataloging, cataloguing etc.
Fler exempel

Maskera

Använd frågetecken (?) för att hitta stavningsvarianter. Varje frågetecken motsvarar ett tecken.

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: Sökningen hittar verk av/om Lindkvist, Lindqvist, Lindquist etc.
Fler exempel

Frassökning

Använd citationstecken (") för att söka på exakta fraser.

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: Sökningen ger träff på orden ihop och i angiven ordning.

Mer om trunkering och maskering

Trunkera med asterisk (*) för att hitta ord med varierande ändelser och avledningar. Högertrunkering är vanligast. Sökningen hittar alla ord som börjar med den inskrivna ordstammen. Trunkeringstecknet kan också användas inuti ett sökord (se nedan). Däremot är inte vänstertrunkering möjlig.

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: Sökningen hittar verk av/om både Johanson och Johansson.

Regler:

  • Första trunkeringstecknet ska föregås av minst tre tecken
  • Trunkeringar kan bli väldigt tunga för systemet. Efter 10 sekunder görs en timeout och träfflistan visar bara de poster som hunnit bearbetas under denna tid. Systemet talar om när det sker.

Maskera med frågetecken (?) för att hitta stavningsvarianter. Varje frågetecken motsvarar ett tecken.

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: Sökningen ger träff på både woman och women.

Maskeringstecknet kan användas tillsammans med trunkeringstecken (i samma sökord). I så fall måste maskeringsstecknet komma före trunkeringen.

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: Sökningen hittar verk som innehåller ordet ekonom, ekonomi, ekonomisk, economist, economy économique etc.

Frågespråk

Sökningar på olika saker motsvarar en sökkod, ett prefix, i LIBRIS. Har du sökt på en titel, t.ex "Den gamle och havet" i det utökade formuläret följer sökfrågan med i den enkla sökraden i form av SÖKKOD:SÖKFRÅGA, tit:(den gamle och havet). Ett annat exempel är sökning i författarfältet, förf:(ernest hemingway). Du behöver inte tänka på sökkoderna, de finns där som en möjlighet för dem som själva vill konstruera sökfrågor.

Sök i LIBRIS databas

 

En fritextsökning (utan sökkod) hittar poster i alla index. Söker du "Ernest Hemingway" i fritextfältet får du träffar på material både om och av Hemingway.

Fler exempel

Sökning på titel

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: Sökningen visar träffar på titeln "Den gamle och havet".

Fritextsökning på Ernest Hemingway

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: Sökningen visar träffar av författaren Hemingway men också material som handlar om Hemingway.

Sökning på Hemingway som författare

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: Sökningen visar träffar av författaren Hemingway

Sökning på material som handlar om Hemingway

Sök i LIBRIS databas

 

Resultat: Sökningen visar träffar som handlar om författaren Hemingway

Mer om att själv konsturera sökfrågor finns på hjälpsidan Frågespråk.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem