Startsida

LIBRIS hjälp

 

Hantera träffmängd

I många fall fungerar det bra att börja med en bred eller allmän sökning i den enkla sökraden. Systemet räknar ut vilka titlar som sannolikt är av störst intresse, och placerar dem överst i träfflistan (relevansrankning). Man kan dessutom bearbeta och få överblick även över omfattande träfflistor genom att på olika sätt sortera, gruppera eller avgränsa sin träffmängd.

Hantera träffmängd

1Relevansrankning och sortering

Man kan välja att få träfflistan sorterad efter olika kriterier:

  • Relevans, med de intressantaste titlarna först. Detta är för närvarande normal sortering när man tar fram en träffmängd.
  • Kronologi, med de nyaste respektive äldsta titlarna först
  • Alfabetisk (a-ö, resp. ö-a) sortering
  • Antal bibliotek. De titlar som finns på flest bibliotek visas först.

Typ av sortering väljs i vänster rullgardinsmeny ovanför träfflistan. Om man inte väljer någon sortering är titlarna ordnade efter relevans.

Man kan också ställa in hur många titlar som skall visas på varje sida (10, 25 eller 50) i höger rullgardinsmeny ovanför träfflistan.

2Gruppering

Ett bra sätt att få överblick över en stor träffmängd är att använda sig av funktionen gruppering, där man kan välja att dela in titlarna efter typ eller språk. Man behåller hela den ursprungliga träffmängden. Titlarna redovisas i ett kortfattat tabellformat och sorteras in under ut-/infällbara rubriker med antal titlar inom parentes, t.ex. ”svenska (4370)”. Typ av gruppering väljs i den mittersta rullgardinsmenyn ovanför träfflistan.

  • Typ ger gruppering på materialtyp, alltså med böcker, noter, tidskrifter etc. grupperade var för sig.
  • Språk ger gruppering på verkens huvudspråk, med svenska, engelska, tyska etc. titlar grupperade var för sig.

Man kan välja ny gruppering eller återgå till den ursprungliga ogrupperade träfflistan genom att klicka på länken ”ångra gruppering”.

Grupperad träffmängd

3Avgränsa träffmängd

Högermenyns funktion avgränsa träffmängd ger möjlighet att successivt begränsa eller snäva in antalet titlar.

Man kan för närvarande avgränsa på författare, typ, språk, år, ämne eller deldatabas. Om man har ställt in favoritbibliotek finns det även möjlighet att avgränsa träfflistan till titlar som finns på favoritbiblioteken.

Typ, språk och ämne ger avgränsningar enligt samma principer som under gruppering (jfr punkt 2 ovan). Skillnaden är att man här begränsar sin träffmängd till enbart de titlar som har valts. År avser titlarnas utvgivnings- eller publiceringsår, och författare slutligen, den eller de personer som har skrivit, producerat eller på annat sätt medverkat vid titelns tillkomst.

Är man intresserad av böcker på engelska kan man alltså välja att först avgränsa till typ – bok, och därefter till språk – engelska. Vill man i stället se vad t.ex. Leif Furhammar har skrivit eller producerat i den givna träffmängden, så klickar man på författare – Furhammar, Leif….

Man kan hela tiden navigera tillbaka till en tidigare gjord avgränsning, eller till den ursprungliga träffmängden, genom att klicka på söklänkarna (”brödsmulorna”) ovanför träfflistan.

Avgränsad träffmängd

AAvgränsa

Här har man gjort en fritextsökning på ordet film, avgränsat den urprungliga träffmängden först till tyskspråkiga titlar, och därefter snävat in ytterligare genom att bara välja de som gavs ut 2003. De avgränsningar som har gjorts markeras i högermenyn som gråtonade och icke-klickbara.

BÅterstående titlar
Ovanför träfflistan kan man se hur många titlar som återstår av den urprungliga träffmängden.
CBrödsmulenavigering

Via brödsmulenavigeringen kan man följa hur den ursprungliga sökfrågan successivt har snävats in. Man kan hela tiden gå tillbaka till en tidigare gjord avgränsning genom att klicka på önskad brödsmulelänk.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem