Startsida

LIBRIS hjälp

 

Fulltexter

En del av materialet i LIBRIS finns i fulltext. Vissa fulltexter är fritt åtkomliga för alla, för en del krävs det att man är låntagare på ett bibliotek som har licens att visa fulltexten. Eftersom fulltexter är eftersökta försöker vi lyfta fram dem i gränssnittet så tydligt som möjligt.

Fulltexter lyfts fram i gränssnittet

Fritt tillgängliga fulltexter

Det finns en hel del fulltexter, fria för alla att komma åt. Vi visar alltid en länk ('Fulltext') i titelinformationen när det finns en fulltext. Är den fritt åtkomlig för alla visar vi dessutom fulltextlänken i träfflistan.

Licensierade fulltexter

Det blir allt vanligare att biblioteken prenumererar på e-tidskrifter och e-böcker istället för de pappersburna varianterna. Där kräver prenumerationslicensen att endast bibliotekets låntagare/interna användare får komma åt materialet.

Vi försöker tydligt visa när man måste tillhöra ett visst bibliotek för att få åtkomst. När det är möjligt visas en nyckel framför fulltextlänken. För licenserat material finns informationen om åtkomst under Hitta/Låna-fliken under respektive bibliotek. (t.ex. "Tillgänglig inom högskolan och externt via proxy-server för användare vid Malmö högskola. Begränsad åtkomst").
Exemplet: Asian libraries

Hitta fulltexter utanför LIBRIS

Länken "Sök utanför LIBRIS" från titelinformationen hjälper till att guida dig vidare till ett urval andra informationstjänster. Här kan man ibland hitta fulltexter eller relaterade fulltexter. T.ex. kan man hitta material med "full view" (och väldigt ofta med 'limited preview') i Google Book Search. I Scirus kan man hitta mycket vetenskapligt publicerat material i fulltext osv.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem