Startsida

LIBRIS hjälp

Utforska

I LIBRIS kan du hitta uppgifter om böcker, tidskrifter, noter, avhandlingar, kartor m.m. på:

 • alla svenska universitets- och högskolebibliotek
 • flertalet svenska forskningsbibliotek
 • ett fåtal folkbibliotek

Hur fungerar LIBRIS? Med hjälp av LIBRIS snabbguide kommer du enkelt igång och kan börja använda söktjänsten.  • Sökning

   Skriv in din sökfråga i något av sökformulären. Den enkla sökraden följer med i arbetsflödet.

  • Avgränsa

   Avgränsa din träffmängd om du får för många träffar.

  • Hitta

   Lokalisera om boken finns på ditt bibliotek eller i fulltext.

  • Utforska ett ämnesområde

   Se även Söka på ämne
  • Utforska författares utgivning

   • Enkla sökraden (ger träffar både om och av en person)
   • Enbart av? Använd Utökad sökning eller skriv förf:(Astrid Lindgren)
   • Du kan avgränsa träffmängden till en viss författare
   • Sök vidare på författaren från vyn med titelinformation
   Se även Hitta liknande titlar
  • Utforska innehållet i en bok

   Bedömningsunderlag - är det här vad jag letar efter - kan du få genom:

   • Omslagsbilder
   • Innehållsförteckningar, sammanfattningar och recensioner i vyn med titelinformation
   • Ämnesord i vyn med titelinformation
   • Använda länken "Sök utanför LIBRIS" för ytterligare bedömningsunderlag, t.ex. i Google Book Search

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem