Startsida

LIBRIS hjälp

 

Sökrutor

Låt dina användare söka i LIBRIS direkt från din webbplats eller webbtjänst. Du kan hämta färdiga sökrutor från oss. Sökrutan finns tillgänglig i olika utföranden och fungerar bäst mot ljusa bakgrunder. Om du vill anpassa sökrutan efter egen smak är det bara att ändra i stilmallarna.

Du kan också hämta en plug-in till din webbläsare så att du kan söka i LIBRIS direkt från webbläsarens verktygsfält

1.Sökruta
Sök i LIBRIS  
Kopiera denna kod
<!-- BEGIN LIBRIS search box -->
<div style="background: #282828 url(http://libris.kb.se/images/bg1_2.gif) bottom repeat-x; width: 210px;">
 <div style="background: url(http://libris.kb.se/images/main1_2.gif) no-repeat; width: 210px;">
  <form target="_blank" method="get" action="http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?" accept-charset="UTF-8" style="margin:0; padding: 0 0 13px 0; padding-top: 27px; padding-left: 13px;" onsubmit="window.open('http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?SEARCH_ALL='+ encodeURIComponent(document.getElementById('LIBRIS_SEARCH1').value),'LIBRIS'); return false;">
   <fieldset style="border: none; margin:0; padding: 0;">
    <legend style="display: none; margin:0; padding: 0;">Sök i LIBRIS</legend> 
    <input style="vertical-align: bottom; font-size: 11px; margin:0; padding: 0; width: 75%;" name="SEARCH_ALL" id="LIBRIS_SEARCH1" type="text" /> 
    <input style="vertical-align: bottom; cursor: pointer; font-size:11px; margin:0; padding: 0;" type="submit" value="sök"/> 
   </fieldset> 
  </form> 
 </div>
</div>
<!-- END LIBRIS search box -->
2.Sökruta
Sök i LIBRIS
 
Kopiera denna kod
<!-- BEGIN LIBRIS search box -->
<div style="background: #191919 url(http://libris.kb.se/images/bg2_2.gif) bottom repeat-x; width: 300px;">
 <div style="background: url(http://libris.kb.se/images/main2_2.gif) no-repeat; width: 300px;">
  <form style="margin: 0; padding: 7px 0 11px 100px;" method="get" target="_blank" action="http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?" accept-charset="UTF-8" onsubmit="window.open('http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?SEARCH_ALL='+ encodeURIComponent(document.getElementById('LIBRIS_SEARCH2').value),'LIBRIS'); return false;">
   <fieldset style="margin: 0; padding: 0; border: none;">
    <legend style="margin: 0; padding: 0; display: none;">Sök i LIBRIS</legend>
    <div><input name="SEARCH_ALL" id="LIBRIS_SEARCH2" type="text" style="vertical-align: bottom; font-size: 11px; width: 70%;"/> <input type="submit" value="sök" style="vertical-align: bottom; cursor: pointer; font-size: 11px;"/></div>
   </fieldset>
  </form>
 </div>
</div>
<!-- END LIBRIS search box -->
3.Sökruta
Sök i LIBRIS  
Kopiera denna kod
<!-- BEGIN LIBRIS search box -->
<div style="padding-bottom: 10px; background: #fff url(http://libris.kb.se/images/logo_vit3.gif) no-repeat 13px 16px; width: 300px;"> 
 <form style="padding: 12px 0 0 100px;" method="get" target="_blank" action="http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?" accept-charset="UTF-8" onsubmit="window.open('http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?SEARCH_ALL='+ encodeURIComponent(document.getElementById('LIBRIS_SEARCH3').value),'LIBRIS'); return false;"> 
  <fieldset style="margin: 0; padding: 0; border: none;"> 
   <legend style="display: none;">Sök i LIBRIS</legend>
   <input name="SEARCH_ALL" id="LIBRIS_SEARCH3" type="text" style="vertical-align: bottom; margin: 0; padding: 0; font-size: 11px; width: 75%;" /> <input type="submit" value="sök" style="vertical-align: bottom; margin: 0; padding: 0; cursor: pointer; font-size: 11px;" />
  </fieldset>
 </form> 
</div>
<!-- END LIBRIS search box -->
4.Sökruta med begränsning att söka i bara ett bibliotek
Sök i LIBRIS  
 
Ange bibliotek
Ställ själv in vilket bibliotek du vill begränsa sökningen till. Ändra värdet/value i ´name="SEARCH_MYBIB" value="S"´. Värdet för attributet value är så kallade sigler (bibliotekkoder). Du kan ta reda på vilken sigel/kod ett bibliotek har i Biblioteksdatabasen. Byt också ut texten 'Mitt bibliotek' i koden till bibliotekets namn i klartext.

Kopiera denna kod
<!-- BEGIN LIBRIS search box -->
<div style="background: #efefef url(http://libris.kb.se/images/main4.gif) repeat-x; width: 250px; border: 1px solid #eaeaea;">
 <div style="background: url(http://libris.kb.se/images/bg4.gif) no-repeat 13px 0; padding: 0; margin: 0;">
  <form method="get" target="_blank" action="http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?" accept-charset="UTF-8" style="padding: 50px 20px 20px 20px; margin: 0; border: none;" onsubmit="window.open('http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?SEARCH_ALL='+ encodeURIComponent(document.getElementById('LIBRIS_SEARCH4').value) + (document.getElementById('LIBRIS_MYBIB').checked ? '&SEARCH_MYBIB=' + document.getElementById('LIBRIS_MYBIB').value : ''),'LIBRIS'); return false;">
   <fieldset style="border: none; margin: 0; padding: 0;">
    <legend style="display: none;">Sök i LIBRIS</legend>
    <input name="SEARCH_ALL" id="LIBRIS_SEARCH4" type="text" style="vertical-align: bottom; margin: 0; padding: 0; font-size: 12px; width: 75%;" /> <input type="submit" value="sök" style="vertical-align: bottom; margin: 0; padding: 0; cursor: pointer; font-size: 12px;" />
    <div style="text-align: right; font: 11px 'lucida grande', verdana, sans-serif; color: #666; margin-top: 8px;">
     <input type="checkbox" id="LIBRIS_MYBIB" name="SEARCH_MYBIB" value="S" /> <label for="ch1">Mitt bibliotek</label>
    </div>
   </fieldset> 
  </form>
 </div>
</div>
<!-- END LIBRIS search box -->
5.Sökruta med begränsning att söka i bara en organisation
Sök i LIBRIS
Ange organisation
Ställ själv in vilken organisation du vill begränsa sökningen till. Ändra värdet/value i ´name="SEARCH_MYORG"´ value="UUB"´. Värdet för attributet value är organisationskod (sökkoden 'ocode') och innefattar samtliga sigler för en organisation. Man kan enkelt se organisationens kod genom att hålla musen över bibliotekets namn i ‘Avgränsa-menyn’ och undersöka länken längst ner i webbläsarens fönster.
ocode

Kopiera denna kod
<!-- BEGIN LIBRIS search box -->
<div style="background: #efefef url(http://libris.kb.se/images/main4.gif) repeat-x; width: 250px; border: 1px solid #eaeaea;">
 <div style="background: url(http://libris.kb.se/images/bg4.gif) no-repeat 13px 0; padding: 0; margin: 0;">
  <form method="get" target="_blank" action="http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?" accept-charset="UTF-8" style="padding: 50px 20px 20px 20px; margin: 0; border: none;" onsubmit="window.open('http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?SEARCH_ALL='+ encodeURIComponent(document.getElementById('LIBRIS_SEARCH6').value) + (document.getElementById('LIBRIS_MYORG').checked ? '&SEARCH_MYORG=' + document.getElementById('LIBRIS_MYORG').value : ''),'LIBRIS'); return false;">
   <fieldset style="border: none; margin: 0; padding: 0;">
    <legend style="display: none;">Sök i LIBRIS</legend>
    <input name="SEARCH_ALL" id="LIBRIS_SEARCH6" type="text" style="vertical-align: bottom; margin: 0; padding: 0; font-size: 12px; width: 75%;" /> <input type="submit" value="sök" style="vertical-align: bottom; margin: 0; padding: 0; cursor: pointer; font-size: 12px;" />
    <div style="text-align: right; font: 11px 'lucida grande', verdana, sans-serif; color: #666; margin-top: 8px;">
     <input type="checkbox" id="LIBRIS_MYORG" name="SEARCH_MYORG" value="UUB" /> <label for="LIBRIS_MYORG">Min organisation</label>
    </div>
   </fieldset> 
  </form>
 </div>
</div>
<!-- END LIBRIS search box -->
LIBRIS gränssnitt på engelska
Koden nedanför har samma funktionalitet som sökrutan ovanför, men länkar till LIBRIS engelska gränssnitt.

Kopiera denna kod
<!-- BEGIN LIBRIS search box -->
<div style="background: #efefef url(http://libris.kb.se/images/main4.gif) repeat-x; width: 250px; border: 1px solid #eaeaea;">
 <div style="background: url(http://libris.kb.se/images/bg4.gif) no-repeat 13px 0; padding: 0; margin: 0;">
  <form method="get" target="_blank" action="http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?" accept-charset="UTF-8" style="padding: 50px 20px 20px 20px; margin: 0; border: none;" onsubmit="window.open('http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?language=' + document.getElementById('LANG').value + '&SEARCH_ALL='+ encodeURIComponent(document.getElementById('LIBRIS_SEARCH7').value) + (document.getElementById('LIBRIS_MYORG').checked ? '&SEARCH_MYORG=' + document.getElementById('LIBRIS_MYORG').value : ''),'LIBRIS'); return false;">
   <fieldset style="border: none; margin: 0; padding: 0;">
    <legend style="display: none;">Search LIBRIS</legend>
    <input type="hidden" id="LANG" name="LANG" value="en" />
    <input name="SEARCH_ALL" id="LIBRIS_SEARCH7" type="text" style="vertical-align: bottom; margin: 0; padding: 0; font-size: 12px; width: 60%;" /> <input type="submit" value="Search" style="vertical-align: bottom; margin: 0; padding: 0; cursor: pointer; font-size: 12px;" />
    <div style="text-align: right; font: 11px 'lucida grande', verdana, sans-serif; color: #666; margin-top: 8px;">
     <input type="checkbox" id="LIBRIS_MYORG" name="SEARCH_MYORG" value="UUB" /> <label for="LIBRIS_MYORG">Min organisation</label>
    </div>
   </fieldset> 
  </form>
 </div>
</div>
<!-- END LIBRIS search box -->
6.Sökruta med permanent begränsning att söka i en organisation
Sök i LIBRIS
Ange organisation
Ställ själv in vilken organisation du vill begränsa sökningen till permanent under en session. Ändra värdet/value i ´name="SEARCH_PERMORG" value="LNU"´. Värdet för attributet value är organisationskod (sökkoden 'ocode') och innefattar samtliga sigler för en organisation. Man kan enkelt se organisationens kod genom att hålla musen över bibliotekets namn i ‘Avgränsa-menyn’ och undersöka länken längst ner i webbläsarens fönster.
ocode

Kopiera denna kod
<!-- BEGIN LIBRIS search box -->
<div style="background: #efefef url(http://libris.kb.se/images/main4.gif) repeat-x; width: 250px; border: 1px solid #eaeaea;">
 <div style="background: url(http://libris.kb.se/images/bg4.gif) no-repeat 13px 0; padding: 0; margin: 0;">
  <form method="get" target="_blank" action="http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?" accept-charset="UTF-8" style="padding: 50px 20px 20px 20px; margin: 0; border: none;" onsubmit="window.open('http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?SEARCH_ALL='+ encodeURIComponent(document.getElementById('LIBRIS_SEARCH5').value) + '&SOURCE_PERMORG=' + document.getElementById('SOURCE_PERMORG').value + (document.getElementById('LIBRIS_PERMORG').checked ? '&SEARCH_PERMORG=' + document.getElementById('LIBRIS_PERMORG').value : ''),'LIBRIS'); return false;">
   <fieldset style="border: none; margin: 0; padding: 0;"> 
    <legend style="display: none;">Sök i LIBRIS</legend>
    <input name="SEARCH_ALL" id="LIBRIS_SEARCH5" type="text" style="vertical-align: bottom; margin: 0; padding: 0; font-size: 12px; width: 75%;" />
    <input type="submit" value="sök" style="vertical-align: bottom; margin: 0; padding: 0; cursor: pointer; font-size: 12px;" /> 
    <div style="text-align: right; font: 11px 'lucida grande', verdana, sans-serif; color: #666; margin-top: 8px;"> 
     <input type="hidden" id="SOURCE_PERMORG" name="SOURCE_PERMORG" value="true"/>
     <input type="checkbox" id="LIBRIS_PERMORG" name="SEARCH_PERMORG" value="LNU" /> <label for="LIBRIS_PERMORG">Min organisation</label>
    </div>
   </fieldset> 
  </form>
 </div>
</div>
<!-- END LIBRIS search box -->
LIBRIS gränssnitt på engelska
Koden nedanför har samma funktionalitet som sökrutan ovanför, men länkar till LIBRIS engelska gränssnitt.

Kopiera denna kod
<!-- BEGIN LIBRIS search box -->
<div style="background: #efefef url(http://libris.kb.se/images/main4.gif) repeat-x; width: 250px; border: 1px solid #eaeaea;">
 <div style="background: url(http://libris.kb.se/images/bg4.gif) no-repeat 13px 0; padding: 0; margin: 0;">
  <form method="get" target="_blank" action="http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?" accept-charset="UTF-8" style="padding: 50px 20px 20px 20px; margin: 0; border: none;" onsubmit="window.open('http://libris.kb.se/formatQuery.jsp?language=' + document.getElementById('LANG').value + '&SEARCH_ALL='+ encodeURIComponent(document.getElementById('LIBRIS_SEARCH5').value) + '&SOURCE_PERMORG=' + document.getElementById('SOURCE_PERMORG').value + (document.getElementById('LIBRIS_PERMORG').checked ? '&SEARCH_PERMORG=' + document.getElementById('LIBRIS_PERMORG').value : ''),'LIBRIS'); return false;">
   <fieldset style="border: none; margin: 0; padding: 0;"> 
    <legend style="display: none;">Search LIBRIS</legend>
    <input type="hidden" id="LANG" name="LANG" value="en" />
    <input name="SEARCH_ALL" id="LIBRIS_SEARCH5" type="text" style="vertical-align: bottom; margin: 0; padding: 0; font-size: 12px; width: 60%;" />
    <input type="submit" value="Search" style="vertical-align: bottom; margin: 0; padding: 0; cursor: pointer; font-size: 12px;" /> 
    <div style="text-align: right; font: 11px 'lucida grande', verdana, sans-serif; color: #666; margin-top: 8px;"> 
     <input type="hidden" id="SOURCE_PERMORG" name="SOURCE_PERMORG" value="true"/>
     <input type="checkbox" id="LIBRIS_PERMORG" name="SEARCH_PERMORG" value="LNU" /> <label for="LIBRIS_PERMORG">My organisation</label>
    </div>
   </fieldset> 
  </form>
 </div>
</div>
<!-- END LIBRIS search box -->

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem