Startsida

LIBRIS hjälp

 

Innehåll

LIBRIS innehåller närmare 6 miljoner titlar från ca 300 biblioteksenheter vid svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer. noter, elektroniskt publicerat material m.m.

Du kan söka fram vilka bibliotek som finns med, och välja dina egna favoritbibliotek. Gå till Anpassa/Mina favoriter.

Titlar som ingår i den svenska nationalbibliografin katalogiseras av Kungl. biblioteket

Svenska titlar

LIBRIS innehåller stora delar av alla svenska böcker och tidskrifter m.m. publicerade från 1500-/1600-talet och framåt.

Den svenska nationalbibliografin förtecknar böcker, kartor och delar i monografi- och rapportserier utgivna i Sverige från och med 1976, samt kartor och musiktryck utgivna i Sverige från och med 1986. Nationalbibliografin förtecknar också svenska tidskrifter och dagstidningar m.m. Se deldatabas Nationalbibliografin.

Flera svenska förlag levererar kortfattad titelinformation om sin planerade utgivning.

LIBRIS innehåller också ett stort urval referenser till svenskt material (inkl. artiklar och uppsatser i tidskrifter, årsböcker och samlingsverk) av lokal eller regional karaktär, eller inom humaniora, samhällsvetenskap eller andra ämnesområden. Många av dessa artiklar har katalogiserats för bibliografier. Se deldatabaser.

Dessutom finns annat svenskt material som antingen har förvärvats av de registrerande LIBRIS-biblioteken, till exempel ljud- och videoupptagningar, eller är fritt åtkomliga som fulltext via Internet.

Även den äldre svenska litteraturen är rikligt representerad i LIBRIS. Det gäller såväl perioden 1800-1975 som 1500-1700-talstrycken. Se till exempel deldatabas Äldre svensktryck. Listan över vilka bibliotek som har dessa titlar kan dock vara ofullständig.

Utländska titlar

LIBRIS innehåller större delen av alla utländska titlar som förvärvats av främst svenska universitets-, högskole- och specialbibliotek; hit även beställda titlar som ännu inte är tillgängliga för utlån. Titlar utgivna före 1968 kan saknas i LIBRIS.

De utländska titlarna utgörs främst av böcker och tidskrifter (tryckta såväl som elektroniskt publicerade), men det finns också ett rikt och varierat urval av kartor, musiktryck, ljud- och videoupptagningar, referenser till artiklar i utländska tidskrifter och samlingsverk m.m.

Kungl. biblioteket förvärvar litteratur på främmande språk om Sverige och svenska förhållanden, samt svensk litteratur i översättning till främmande språk. Se deldatabas Suecana extranea.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem