Eriksberg • plan över anläggningen
Instans av stillbild
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Konstnär
ämne
Ericsbergs slott
Sverige--Södermanland--Ericsberg • sao
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 16uu • [16--]
omfång
1 teckning
Mått
16 x 45 cm
Övriga fysiska detaljer
penna, s/v
Medieterm
Bild
relaterad till
Erichsbergh
anmärkning
Baksida till KoB Dahlb. Handt. 6: 31 av
Bladet monterat upp och ned
Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 196
Monterad bild sammanfogad av två segment
Monterad på samma ark som KoB Dahlb. Handt. 6: 31 b
Titael konstruerad av katalogisatör
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Eriksberg • plan över anläggningen
färginnehåll
Annat bärarformat
Eriksberg
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
Ladda ner