Eriksberg • situationsplan över anläggningen
Elektronisk
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Medarbetare (Ospecificerad)
språk
ämne
Ericsbergs slott
Sverige--Södermanland--Ericsberg • sao
har del
{Unnamed}
Reproduktion av
instans av
Svenska
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 16uu • [16--]
omfång
1 teckning
Mått
30 x 141 cm
Övriga fysiska detaljer
penna och akvarell
Medieterm
Bild
relaterad till
Erichsbergh
anmärkning
Monterad bild sammanfogad av flera segment
Okänd konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 196
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Titel konstruerad av katalogisatör
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Eriksberg • situationsplan över anläggningen
färginnehåll
Annat bärarformat
Eriksberg
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
{Unnamed}
Identifikator
Identifikator KoB Dahlb. Handt. 11:25 • KB-signum
Identifikator suecia-18036505-45e4aa7d-5ddb-4be6-bd4f-cb115a728d4f
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 16uu • [16--]
produktion
Digitalt faksimil • Stockholm • Kungliga biblioteket • 2015
omfång
1 teckning
Mått
30 x 141 cm
Övriga fysiska detaljer
penna och akvarell
bärande material
Medieterm
Elektronisk resurs
tillhörande media
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18036505
https://data.kb.se/dark-17755154/18036505,1.tif
https://data.kb.se/dark-17755154/18036505,2.tif
relaterad till
Erichsbergh
Relaterad beskrivning eller innehåll
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004096129&local_base=sah
https://weburn.kb.se/suecia/bild/05/18036505.jpg
anmärkning
Monterad bild sammanfogad av flera segment
Okänd konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 196
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Titel konstruerad av katalogisatör
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Eriksberg • situationsplan över anläggningen
färginnehåll
Annat bärarformat
Eriksberg
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
{Unnamed}
Ladda ner