Ebba Brahes palats
Elektronisk
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Konstnär
ämne
Ebba Brahes palats
Sverige--Stockholm--Södermalm • sao
sammanfattning av innehåll
En skiss av palatsets gårdsfasad och en skiss av en balusterdocka med uppmätningar och siffernoteringar
Reproduktion av
instans av
Icke-språkligt medium • Dahlbergh, Erik, 1625-1703
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 1661 • [1661]
omfång
1 teckning
Mått
42 x 32 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts, s/v
Medieterm
Bild
relaterad till
Palatium Comitissæ Ebbæ Brahe in Suburbio meridionali Stockholm ; Palatium Illust: Domini Regniq: Sueciæ Senatoris Benedicti Oxenstierna in Insula Ordinis Equestris.
anmärkning
Baksida till KoB Dahlb. Handt. 2: 23
Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 185
Skissen utförd 1661 enligt Magnusson, S. 185
Titel konstruerad efter Magnusson, S.185
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Ebba Brahes palats
färginnehåll
Annat bärarformat
Ebba Brahes palats
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
Identifikator
Identifikator KoB Dahlb. Handt. 2:23v • KB-signum
Identifikator suecia-18035845-de7434e2-f58a-4d3a-8c57-c06863a59aaf
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 1661 • [1661]
produktion
Digitalt faksimil • Stockholm • Kungliga biblioteket • 2015
omfång
1 teckning
Mått
42 x 32 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts, s/v
bärande material
Medieterm
Elektronisk resurs
tillhörande media
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18035845
https://data.kb.se/dark-17746271/18035845,1.tif
relaterad till
Palatium Comitissæ Ebbæ Brahe in Suburbio meridionali Stockholm ; Palatium Illust: Domini Regniq: Sueciæ Senatoris Benedicti Oxenstierna in Insula Ordinis Equestris.
Relaterad beskrivning eller innehåll
https://data.riksarkivet.se/tora/569
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004095533&local_base=sah
https://weburn.kb.se/suecia/bild/45/18035845.jpg
anmärkning
Baksida till KoB Dahlb. Handt. 2: 23
Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 185
Skissen utförd 1661 enligt Magnusson, S. 185
Titel konstruerad efter Magnusson, S.185
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Ebba Brahes palats
färginnehåll
Annat bärarformat
Ebba Brahes palats
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
Ladda ner