Sveriges runinskrifter • 2.a häftet Jönköpings läns och Kalmar läns runinskriffter • Bd 4, Smålands runinskrifter
Instans
instans av
Medverkan och funktion
Kinander • Ragnar • Medarbetare (Ospecificerad)
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien • Medarbetare (Ospecificerad)
språk
klassifikation
439.5 • full • 23/swe
Fbr • kssb
ämne
Runinskrifter--(Samling)--Sverige • KBslagord
Runinskrifter--Sverige--Småland • sao
utgivningssätt
Monografisk resurs
upphovsuppgift
granskade och tolkade av Ragnar Kinander. H. 1, Kronobergs läns runinskrifter. Text. H. 2, Jönköpings och Kalmar läns runinskrifter. Text
utgivning
Sverige • Stockholm • Almqvist & Wiksell international • 1935 • 1961 • marc:MultipleDates
omfång
xi, 342 s., 104 planscher, 2 kartor
Övriga fysiska detaljer
ill.
har innehållsförteckning
Innehåll: S. 1-146: Kronobergs läns runinskrifter ; S. 147-342: Jönköpings läns och Kalmar läns runinskrifter
Relation
Jönköpings läns och Kalmar läns runinskrifter
Kronobergs läns runinskrifter
Smålands runinskrifter
Text
har titel
Sveriges runinskrifter • 2.a häftet Jönköpings läns och Kalmar läns runinskriffter • Bd 4 • Smålands runinskrifter
supplement till
Sveriges runinskrifter
Annat bärarformat
Sveriges runinskrifter
Ladda ner