1868-1912 (Meijiperioden, Japan) • sao
föredragen benämning
1868-1912 (Meijiperioden, Japan)
ingår i system
variant
Meijiperioden, Japan, 1868-1912
anmärkning om användning
Kronologiskt ämnesord för Japan. Kompletteras med geografiskt ämnesord.
marc:hasAddedEntryGeographicName
Japan • History • Meiji period, 1868-1912
Ladda ner
Andra tjänster