Palladiotyper • gmgpc/swe
föredragen benämning
Palladiotyper
nära match
Palladium prints • gmgpc
variant
Palladiumtryck
anmärkning om användning
Fotografier på papper framställda med ljuskänsliga järnsalter som tillsammans med platinumsalter ger en bild bestående av palladium på pappersytan. Introducerades under första världskriget när platina blir oöverkomligt dyr. Ej tillgängliga kommersiellt efter 1920-talet. Metoden har återupplivats av fotografer som själva gör emulsionen på papperet.
Ladda ner
Andra tjänster