URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Adel
ingår i system
Del av termsamling
nära match
305.522 • 23/swe
Nobility • lcsh
bredare match
Oabka • kssb
variant
Ridderskapet och adeln
Ladda ner
Andra tjänster