Fontänskiss
Instans av stillbild
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Medarbetare (Ospecificerad)
språk
har del
{Unnamed}
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 17uu
[16--]
omfång
1 teckning
Mått
14 x 10 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts, s/v
Medieterm
Bild
har titel
Fontänskiss
anmärkning
Baksida till KoB Dahlb. Handt. 8: 31 b
Monterad på samma ark som KoB Dahlb. Handt. 8: 31 a
Okänd upphovsman
Titel konstruerad av katalogisatör
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
färginnehåll
Annat bärarformat
Fontänskiss
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
Reproducerad som
Ladda ner