Fotografier på keramik • gmgpc/swe
föredragen benämning
Fotografier på keramik
nära match
Ceramic photographs • gmgpc
variant
Bilder på porslin
Fotografier på porslin
anmärkning om användning
Fotografier framställda med något av en mängd olika förfaranden på ett underlag av porslin, stengods eller ett annat keramiskt underlag.
Ladda ner
Andra tjänster