136049 (Åbo konstmuseum )

Andra vyer för samma resurs:

Visa som: