[Allegorisk karta över Östersjön i form av färjkarlen Charon]
Elektronisk
instans av
Medverkan och funktion
Rudbeck • Olof • 1660-1740 • d.y. • Kartograf
språk
klassifikation
Naz Östersjön • kssb • 8
innehållstyp
kartografiska data
{Kartografisk information without föredragen benämning}
{Kartografisk information without föredragen benämning}
{Kartografisk information without föredragen benämning}
Identifikator
Identifikator KoB Fantasikarta • KB-signum
Identifikator kartor-10346742_Rudbeck_Charon_Nora_-10923F-tif-d4412797-5bcd-4f3d-9185-17fb68df4804
URI urn:nbn:se:kb:dig-10346742
utgivningssätt
Del av sammansatt resurs
utgivning
Sverige • 1701
produktion
Digitalt faksimil • Stockholm • Kungliga biblioteket • 2014
omfång
1 karta
Mått
plåt 20 x 17 cm
Övriga fysiska detaljer
kopparstick
Medieterm
Elektronisk resurs
klassifikation
Naz Östersjön/K • kssb • 8
tillhörande media
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:dig-10346742
https://data.kb.se/dark-17661749
Villkor för användning och åtkomst
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication
har titel
[Allegorisk karta över Östersjön i form av färjkarlen Charon]
Relaterad beskrivning eller innehåll
http://weburn.kb.se/tumnaglar/60/002298760,1,i,1.jpg
har innehållsförteckning
Orienterad mot sydväst
del
s. 36
är del av
Olof Rudbecks sonens Nora Samolad eller Uplyste Lapland medh resan igenom Upland, Gestrikland, Helsingland, Medelpa, Ångermanland, Wästerbotn, Lule Lapmark, Norbotn, Torne Lapmark, Österbotn, Finland, Åland, &c. Hwar uthinnan wäl alla ...
Annat bärarformat
[Allegorisk karta över Östersjön i form av färjkarlen Charon]
Ladda ner