Þurfiuþa • ett runsvenskt kvinnonamn
Instans
instans av
Medverkan och funktion
Salberger • Evert • 1918-2008
språk
klassifikation
Fbr • kssb
Fca.031 • kssb
ämne
Personnamn--historia--Sverige--Östergötland • sao
Runinskrifter--Sverige--Östergötland • sao
utgivningssätt
Del av sammansatt resurs
utgivning
Sverige • 1982
del
S. 9-27
har titel
Þurfiuþa • ett runsvenskt kvinnonamn
är del av
Fem artiklar om personnamn
Ladda ner