Kriminaltekniskt fotografi • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Kriminaltekniskt fotografi
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Legal photography • lcsh
bredare match
Pnaf • kssb • 7
variant
Kriminalfotografi
Kriminologisk fotografi
Polisfotografi
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare Kriminalfotografi. Ändrat 2007-03-22.
Ladda ner
Andra tjänster