Maxentius • Marcus Aurelius Valerius • romersk kejsare
efternamn
Maxentius
förnamn
Marcus Aurelius Valerius
Titel eller övrig beteckning
romersk kejsare
variant
Massenzio
beskrivning
BLex: "Maxentius, romersk kejsare, d. 312 e.Kr., son till Maximianus, reg. 306-312. M. utropades till kejsare av pretorianerna i Rom; han störtades av Konstantin."
Namnet aktualiserat genom Mats Cullheds dokt.avh. "Conservator urbis suae: studies in the politics and propaganda of the emperor Maxentius", Uppsala 1991.
= REG:s 1:a post på PC, med AK-terminal, 910709
Ladda ner
Andra tjänster