Andronicus • II Palaeologus • östromersk kejsare
namn
Andronicus
Ordningstal
II Palaeologus
Titel eller övrig beteckning
östromersk kejsare
variant
Andronikos • II Palaiologos • Emperor of the East • 1260-1332
Andronikos • II • bysantinsk kejsare
beskrivning
SvUB: "Andronikos II (d. 1332), son till Mikael Palaiologos, regerade 1282-1328, var främst intresserad av kyrkopolitiska och kulturella frågor samt medverkade till det uppsving i Bysans'andliga odling, som utmärkte hans tid.
... Han störtades 1328 av sin sonson A. III." - /REG 910715
Ladda ner
Andra tjänster