Grundtriss af Jacobsdahls Capell
Elektronisk
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Medarbetare (Ospecificerad)
språk
ämne
Sverige--Uppland--Solna • sao
Reproduktion av
instans av
Svenska
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 16uu • [16--]
omfång
1 teckning
Mått
33 x 40 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts och penna, s/v
Medieterm
Bild
anmärkning
Magnusson har tilldelat teckningen följande titel: Jakobsdal. Kapellet
Monterad bild sammanfogad av flera segment
Okänd konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 189
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Relation
Jakobsdal. Kapellet
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Grundtriss af Jacobsdahls Capell
färginnehåll
Annat bärarformat
Grundtriss af Jacobsdahls Capell
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
{Unnamed}
Identifikator
Identifikator KoB Dahlb. Handt. 4:8 • KB-signum
Identifikator suecia-18035961-7ac132f9-6f9f-4be3-8ea0-f60f4fc6809c
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 16uu • [16--]
produktion
Digitalt faksimil • Stockholm • Kungliga biblioteket • 2015
omfång
1 teckning
Mått
33 x 40 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts och penna, s/v
bärande material
Medieterm
Elektronisk resurs
tillhörande media
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18035961
https://data.kb.se/dark-17754433/18035961,1.tif
https://data.kb.se/dark-17754433/18035961,2.tif
Relaterad beskrivning eller innehåll
https://data.riksarkivet.se/tora/12316
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004095645&local_base=sah
https://weburn.kb.se/suecia/bild/61/18035961.jpg
anmärkning
Magnusson har tilldelat teckningen följande titel: Jakobsdal. Kapellet
Monterad bild sammanfogad av flera segment
Okänd konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 189
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Relation
Jakobsdal. Kapellet
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Grundtriss af Jacobsdahls Capell
färginnehåll
Annat bärarformat
Grundtriss af Jacobsdahls Capell
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
{Unnamed}
Ladda ner