Utara • ett runsvenskt personnamn
Instans
instans av
Medverkan och funktion
Salberger • Evert • 1918-2008
språk
klassifikation
Fbr • kssb
Fc.031 • kssb
ämne
Personnamn--historia--Sverige--Östergötland • sao
Runinskrifter--Sverige--Östergötland • sao
anmärkning
Summary: Utara : a personal name in runic Swedish
sammanfattning av innehåll
{Unnamed}
utgivningssätt
Del av sammansatt resurs
utgivning
Sverige • 1994
del
1994, s. [19]-29
har titel
Utara • ett runsvenskt personnamn
är del av
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift
Ladda ner