296727 (Crystoleumfotografier)

Visa som:

Genre/form

Crystoleumfotografier

Samma sak som
Föredragen benämning Crystoleumfotografier
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Fotografier, vanligtvis på albuminpapper, vars yta uppklistras på glas. Bilden görs transparant, handkoloreras och täcks sedan med ett annat glas (som också kan målas för att förstärka färgen) med baksidan av kartong. Bilderna liknar målningar på glas.
Metadata