Platinotyper • gmgpc/swe
föredragen benämning
Platinotyper
nära match
Platinum prints • gmgpc
variant
Platinatryck
anmärkning om användning
Fotografier på papper framställda med ljuskänsliga järnsalter som tillsammans med platinumsalter ger en bild bestående av metallisk platina på pappersytan. Introducerades kommersiellt 1879 som Platinotyper. Papperet tillverkades fram till första världskriget. Metoden har återupplivats av fotografer som själva gör emulsionen på papperet.
Ladda ner
Andra tjänster