Tillkännagivelser • gmgpc/swe
föredragen benämning
Tillkännagivelser
nära match
Announcements • gmgpc
variant
Meddelanden
Notifikationer
anmärkning om användning
Små meddelanden om särskilda evenemang som t.ex. bröllop eller möten.
Ladda ner
Andra tjänster