Andronicus • I Comnenus • östromersk kejsare
namn
Andronicus
Ordningstal
I Comnenus
Titel eller övrig beteckning
östromersk kejsare
variant
Andronic • I Comnène
Andronikos • I Komnēnos • bysantinsk kejsare
Andronikos • I • östromersk kejsare
beskrivning
A var den siste kejsaren av ätten Komnenos (grund.av Isak I 1057). Efter ett växlingsrikt liv (se NFB3) lät A 1183 mörda den unge kejs.
Alexios II, äktade hans änka, utropade sig t. kejs., visade stor grymhet mot adeln, död.vid uppror 1185 vid normandanfall.- REG910715
Ladda ner
Andra tjänster