Konstfack
Organisation
namn
Konstfack
variant
Academy of Arts, Crafts & Design (Stockholm)
Konstfackskolan
National College of Art, Craft and Design (Stockholm)
Slöjdföreningens skola i Stockholm
Slöjdskolan i Stockholm
Svenska slöjdföreningens söndags- och aftonskola
Söndagsritskola för handtverkare
Söndagsritskola för hantverkare
University College of Arts, Crafts and Design
se även
Tekniska skolan i Stockholm
beskrivning
Konstfacks ursprung var en av Nils Månsson Mandelgren 1844 öppnad "Söndagsritskola för hantverkare", vilken året därpå övertogs av den nybildade Svenska Slöjdföreningen. Namnbyte 1845 till Svenska slöjdföreningens söndags- och aftonskola. Skolan fick statsbidrag från 1860 och namnet ändrades till Slöjdskolan i Stockholm. Omorganisation under 1870-talet och namnbyte till Tekniska skolan i Stockholm. Vid förstatligandet 1945 fick den namnet Konstfackskolan, vilket 1993 förkortades till nuvarande namn. Konstfack blev högskola 1977.
Identifikator
ISNI 0000 0001 1464 8164
VIAF 247040565
Nationalitet/verksamhetsland
Innehållets tidsperiod
{Unnamed}
Ladda ner
Andra tjänster