11805350 (Spåren i landskapet efter vikingatidens vägnät)

Andra vyer för samma resurs:

Visa som: