Coincidentia oppositorum - latin med runor • några grafematiska och fonematiska iakttagelser
Instans
instans av Verk
Medverkan och funktion
Gustavson • Helmer • 1938-2018
språk
klassifikation
Fbr • kssb
Focm • kssb
utgivningssätt
Del av sammansatt resurs
utgivning
Sverige • 1995
del
S. [203]-215 : ill.
har titel
Coincidentia oppositorum - latin med runor • några grafematiska och fonematiska iakttagelser
är del av
Symbolae Septentrionales / edited by Monika Asztalos and Claes Gejrot
Ladda ner