1623110 (Om runeindskrifterne paa Rök-stenen i Östergötland og paa Fonnaas-spænden fra Rendalen i Norge)

Andra vyer för samma resurs:

Visa som: