Ljudinspelningar från omkring 1900
har titel
Ljudinspelningar från omkring 1900
beskrivning
Digitaliserade fonografinspelningar ur Kungliga bibliotekets samlingar. Musik och tal från sekelskiftet 1800/1900
Ladda ner
Andra tjänster