Startsida
Hjälp
Sök i LIBRIS databas

     

 

Sökning: onr:7412159 > Solskenssånger

Solskenssånger [Musiktryck] / J. A. Hultman

Hultman, J. A., 1861-1942 (kompositör)
Alternativt namn: Hultman, Johannes Alfred, 1861-1942
ISBN 91-526-7588-2
Älvsjö : Verbum, 1983
Svenska 517 s.
 • Bok
Innehållsförteckning Ämnesord
Stäng  
 • Snart är jag hemma (Snart så sluta jordens strider) -- Vad som väntar Guds folk (Härliga dag) -- Guds folks utsikter (Du käre pilgrim) -- Mitt hem (Jag går på denna jorden) -- Solskenet (Det är solsken där borta på kullens topp) -- Solskenssång (Låt oss sprida solsken) -- Pilgrimsmarsch (Glada pilgrimsskara) -- Tacksägelse (Tack, o Gud, för vad som varit) -- Den heliga veckan (När Jesus gick från modern sin) -- Om vi visste -- Hade som duvan jag vingar -- Gud ske lov, min själ är frälst -- Min moders bibel (Ingen bok är mig så kär) -- Jesus ber oss lysa -- Följ du mig (Från Jesu ljuva röst jag hör) -- Skymningssång (Bakom bergen sjunker solen) -- Guds rike är nära (Oss ett härligt rike väntar) -- Var som helst med Jesus -- Mina ägodelar (Om vad jag äger i himmelen) -- Jesus är min (Nu har det ingen nöd) -- Var finner jag vilan -- Jesus lever -- Han är likadan idag (Har du hört om lilla barnet) -- Framåt i Jesu namn -- Hos Jesus är glädje och vila -- Han brister snart, min silvertråd -- Hemma, hemma -- Jesus kommer -- Kom, du bedrövade -- Han skall komma -- Vid besök i barndomshemmet -- Jordens fröjd så snart försvinner -- En moders bönhörelse (Det berättas om en moder) -- Samla dem in -- Den stora vita skaran -- Paulus och Silas (Mörker har fallit över staden) -- Jesus kommer -- Stjärnor i kronan (O min tanke flyr hän) -- Herren hjälper -- Natten är framskriden (Re'n natten är framskriden) -- Nådig är Herren -- Den säkra grunden (Jag nu den säkra grunden funnit) -- Synda icke mer (Hör, o själ, ett frälsningsbudskap) -- En fröjdefull sång (O nu vill jag sjunga) -- På klippans grund (O Gud, min Gud, jag prisar dig) -- Änglavakt (Varhelst jag än vandrar) -- Pilgrimens sång (En pilgrim jag vandrar) -- Guds frid (Från urtidens klippa) -- Pilgrimens hem (När jag från Pisgas höjder) -- Om jag ägde allt, men icke Jesus -- Herrens lilla skara (Salig Herrens lilla skara är) -- Dyrbara ord (O dyrbara, dyrbara ord) -- Jesus är min (Öga, spar nu dina tårar) -- Den sång som förbliver -- I ungdomens dagar (Härliga lott att i ungdomens dagar) -- Tidens tecken (Himlen mulnar) -- Frälsta skaror -- Ej silver, ej guld -- När solen lyktat dagens gång -- När morgonen kommer (det följer en morgon) -- Guds folks sabbatsvila (Det står Guds folk en sabbatsvila åter) -- Jag har en vän forts.
 • Frukta ej, du lilla skara -- Den förlorade sonen (Vem står där så gammal vid hemmets port) -- Skynda med räddning -- Missionärens farväl (Nu molnstoden stiger) -- Gud är trofast -- För Kristus och församlingen -- Mitt hem är ej på jorden -- Aftonsång (När hela jorden sover) -- Jag är barn till en kung (Jag äger en fader så mäktig och rik) -- Jag talar om för Gud (Lov, pris ske Herren stor) -- O vore jag där (En pilgrim jag går genom sorgernas dal) -- Ingen lik Jesus -- Snart randas en dag -- Endast en blomma (Det växte en blomma) -- I den staden -- Skall du, skall jag? (Någon skall gå genom himlens port) -- Nådastolen (Från varje storm) -- Vi förstå varandra då (Vi förstå varandra bättre) -- Sången om natten (Hör, hör, o själ) -- Fram, I Kristi stridsmän -- Jag skall känna Jesus (När mitt värv är fullbordat) -- När sluta jordens strider (När skola jordens alla strider sluta) -- Skall ock jag en gång (Nu vi vandra till Jerusalem) -- Hemlandssång (Jag blickar upp till det ljusa land) -- När han kommer (Lilla hop och klena hjord) -- Vart går din väg -- Vid hemmets lugna härd (Ett hem, om än så ringa) -- En döende yngling i främmande land (I feberhet längtan hans öga) -- Mitt barndomshem (Om mitt hem jag sjunga vill) -- Glöm aldrig bort de kära -- Däjlig är sommaren -- Se på fåglarne (Se, hur fågeln glatt sig svingar) -- Tacken Herren (Tack, o Gud, att jag får börja) -- Stå upp för Jesus -- Förgät mig ej (Se blomman i sin sköna skrud) -- Sköna vår -- Jesus älskar dig -- Där blir mig gott att vara (Där Jesus är, där blir mig gott att vara) -- Nu är min träldom slut (Gud vare pris) -- Vak upp, o själ -- En sång om det härliga land (Jag vill sjunga en sång) -- Mot aftonen (Så mörka skuggorna falla) -- Evighetens morgon (Tänk, när evighetens klara morgon gryr) -- Upp hjärta och tunga -- Hjärtats längtan (Dyre Jesus) -- Salig i hoppet (Jag nu i hoppet salig är) -- Återfunnen (Jag gick vilse) -- Jag är en gäst på jorden -- Framåt, uppåt, hemåt (Framåt tåga vi med fröjd och jubelsång) -- Pilgrimen på väg till Sion (En pilgrim sågs vandra) -- Släpp solsken in (Fruktar du för farorna) -- I molnet kommer Herren än forts.
 • Han är när (O jag har en vän) -- Främlingssång (På jorden är jag en främling blott) -- Lyckllig varje dag (På söndag är jag lycklig) -- Det finns ett land -- Min stjärna (Min fader han vet) -- Blyges du för Jesus? (Blyges du för Herren Jesus) -- Min fader (När stjärnors ljus mig når) -- Lova Herren, min själ (Min själ och tunga Guds lov må sjunga) -- Sprid blott solsken (I en värld av sorger) -- Min tillflykt (När livet mörknar) -- Stilla stunder (När hos Gud i stilla stunder) -- Till det härliga solskensland (Vi gå till det härlilga solskensland) -- Innanför eller utanför -- Vad jag ser (När jag ser, o Gud, din himmel) -- Varför icke idag? -- Jesus dig kallar -- Var är ditt hem -- Hem, hem (Hem, hem, ofta vi sjunga) -- De vakta och vänta (När mitt sista farväl) -- I det underbara ljus (Bakom molnen solen lyser klar) -- Om jag hade levat då (När jag ser i Guds bok) -- Han vet det allt (Han vet min väg) -- Mer än millionär (Vid Betlehem i forna år) -- Glad och nöjd -- Vårt hopp, vår sällhetsgrund (När åren fly i stormig tid) -- Strålande klara ljus -- Segersång (Segern är vunnen) -- Frälsningens hamn (Min själ drevs omkring) -- Den brutna rosen (På öde heden stod en halvbränd ros) -- Se, brudgummen kommer -- Närmare, Gud, till dig -- Var ett solsken -- På andra stranden (Mitt hem är ej uppå denna stranden) -- Jag sjunger ändå -- Guds omsorg (Lilla fågeln sjunger) -- Hans ära sjung (Vak upp, min själ) -- Arlasång (Litet bi på blommans bädd) -- Avskedsstunden (Varför suckar du mitt hjärta) -- Pris vare Gud, som ställt det så (I Lammets blod, den röda flod) -- Evig seger (Jag ganska mycket har förlorat) -- Se, kronan dig väntar -- Vår tro (Vi tro på Gud) -- Glatt vi tåga framåt -- De saligas sång (Snart har jag fullbordat vandringen här) -- O, tänk huru lycklig jag är (Med Gud är jag lycklig) -- Jag vill säga det allt åt honom -- Jesu tårar (Jesus grät med sina vänner) forts.
 • Upp, min själ och prisa Gud -- Aldrig ensam -- På klippan (Jag vill nu lovsjunga hans namn) -- Under Guds vingar -- Min väg är lång -- Ett litet ord (Ack, om ett litet ord av mig) -- Fågelkvitter (Du lilla fågel som svingar så glatt) -- En underbar syn (Från härliga höjder) -- Du död, var är din udd (Jubla min ande) -- Guds källa -- Du är min stjärna (Du är den stjärna) -- Jesus är dyrbar för mig (Sedan min Jesus i synden mig fann) -- Jag har en hälsning -- Evangelium för alla (Hungriga, törstiga själar) -- Barmhärtighet (Hur saligt det är att taga) -- Han kommer åter (Jesus kom så fattig) -- Jag får det allt -- Loven Herren -- Sjung, sjung Guds pris (Vill du bli Guds änglar lik) -- Amen, pris, halleluja -- Sälla dag när även jag (O hur härligt att tillhöra) -- Varje börda (Låt mig varje börda kasta) -- Låt ditt ansikte går för oss -- Den silverklara floden (Från den silverklara floden) -- Guds källa (Guds källa är full med vatten) -- Håll gyllene porten på glänt (På bröllop jag bjudits) -- Strålande hem i fjärran -- Kristus och bruden (Till lustgården kom jag allen) -- Till Kristi kors -- Giv mig vingar -- Akta på hemmet -- Modersnamnet (Det finns ett namn) -- Jag skall uppstå -- Den sista av jordens dagar -- Jag skådar en stad i fjärran -- När kommer det jubelår -- Jag är främling -- Dit upp (Jag är en gäst och främling här) -- Det brister en sträng -- Säg, har du i dag ej en blomma -- O, att jag kunde - O, sköna vår -- Min frälsare och jag (Jag har en vän så härlig) -- Vad Gud har gjort för mig (Min Gud när jag betänker) -- En dag utan like -- Det skall komma -- Den flydda barndomstiden (Min barndomstid den är förfluten) -- Har du mod -- Är densamme i dag (När Moses och Guds Israel) -- Herren lever och hemåt det bär (Trötte pilgrim, blir väntan dig lång) -- Stridssång på Harmageddon (Vi stå på Harmageddon) -- Liten fågel högt i linden -- Ro, ro (Ro, ro, hjärta var stilla) -- Låt mig gå forts.
 • Morgonrodnaden (Jag stod på den öde stranden) -- Förgät ej Gud -- Ljude Herrens lov -- En timme i Getsemane -- Med glädje jag sjunger -- Glittrande ljus över fjällen -- Till hemmet där ovan -- Till himlen jag längtar -- O tänk, när i Guds fröjdesal -- Den himmelska staden (O, jag vet en stad) -- Sov i frid, du lille älskling -- Till Emmaus (De gingo den kända vägen) -- Gyllene strängar (Fina dallrande gyllne strängar) -- Vi sitter du och klagar (Ack käre, säg) -- Allt blir gott (När de mörka dagar komma) -- Inför Guds tron (Jag drömde att jag stod en gång) -- Älsken varandra (Trösten på Herren) -- I sommarkvällen (Nu sjunker dagen) -- Hösten (Sommarns väna dagar flyktat) -- Källan i Sion (Det porlar i Sion en källa så klar) -- Ett vänligt solsken (När ett vänligt solsken sprider) -- I livets vår -- Lämna dig helt åt Jesus -- På kullen i aftonglöd (Jag stod på kullen i aftonglöd) -- Frid, Guds frid -- Väktare, vad lider tiden -- Morgonstjärnan (Stjärna i öster) -- Jag vill möta min moder -- Därovan säges ej farväl (Med fröjd vi möta dyra vänner) -- Jag ser Jerusalem i morgonljus -- Mitt hem (Från jordens vimmel min tanke flyr) -- Friköpt och vunnen för Gud (Jesus, o Jesus, led oss vid handen) -- Lyckliga barn -- Min framtidsdag -- Var det väl du (Någon har övat kärlek sann) -- Jag har ett hem -- O, du ljuvliga hem -- Underbara Gudakärlek -- Jag aldrig går här ensam -- Invid porten -- En pilgrimsskara glad (Vi en pilgrimsskara glad) -- Pris Gud i makt och kärlek stor -- Endast hos Jesus (Var finner jag ro) -- Klinga här, min sång -- Morgonens maning (Upp, se morgonens glans) -- Kan du giva ditt hjärta för tidigt -- Jag kommer, moder kär (Jag minns med sorg när jag som barn) -- För blodets skull -- Jag vill sluta mig till ditt kors (Uti andan jag skådar i fjärran ett kors) forts.
 • Framåt, uppåt och hemåt -- Som en trast uti furuskogen -- Lilla fågeln, glad och nöjd -- Älskar du mig? -- Snart skall bröllop firas -- Minns du kära barndomshemmet -- Vart han leder vill jag följa (O, jag hör min Jesus kalla) -- Jesus har friköpt min själ (O, vad under av nåd) -- Sänd det ut (Får du solsken på din stig) -- Jesus har min själ förlossat -- Min Gud och Frälsare (Jag har en Gud och frälsare) -- Vår Konungs ankomst (Över bergen ses en strimma) -- Den kostliga pärlan (Har du funnit den kostliga pärlan) -- Komma vi med i bröllopssalen -- Den heliga staden (Jag har läst om den heliga staden) -- O, jag vet ett härligt land -- Jag ville vara en solskensstråle -- Fiskaresången (Jag vill ut, jag vill ut) -- Vid solnedgången (Det gick över våg ett skimmer) -- När blott kärlek rår (Allting kläds i högtidsskrud) -- Morgongryning (Ser jag stjärnorna tåga) -- Guds ord (Hur älskar jag det klara Guds ord) -- Tryggare kan ingen vara -- När vi alla hjälpas åt (Det finns ljus och glädje) -- Stäm in i änglars kor -- Klara stjärna -- Jag är en liten pilgrim -- Nu glädes mitt hjärta -- Ack hur lycklig barndomstiden (Barnaåren, hur sälla, glada) -- Uppstånden är Kristus -- Jesus lever, graven brast -- När jag tänker uppå hemmet -- Den högsta lycka på vår jord -- Min själ är full av lovsång (När jag ej ägde Jesus) -- Jesus älskar mig -- Det är advent (Det susar genom livets strid) -- När han kommer -- De komma från öst och väst -- När sol går i skog -- Jag är en pilgrim här -- Guds lov (Herren vår Gud ske ära) -- Jag är pilgrim här -- Jag vill följa dig, o Jesus -- Jag vill börja med dig -- Kom alla världars Gud -- Kom, o kom, räck oss din hand (Går du med, går du med, unge vän) -- Hem det går (Hur skönt att vandra på livets stig) -- Låt det ljuva solsken in (Vill du glad och lycklig bli) forts.
 • Räkna allt det goda (När din färd blir stormig) -- Mitt underbara hem (Himmelsk glädje och musik) -- Snart vi mötas få därhemma (Långt, långt bortom de vreda böljor) -- Borde jag ej vara glad -- Möt mig i det sälla land -- Lys upp din vrå (Vänta ej till dess din hand) -- Gamla tiders eld (O, att den elden lyste klar) -- Jubelklockor ringa (När de mörka skyar komma) -- Trötte pilgrim (Ljuvt i stilla aftonstunden) -- Det är solsken i min själ (Nu natten vikit) -- I aftonens timma -- Min själ, upp att lovsjunga Herren -- I kvällens frid (När nattens ängel, ljuv och blid) -- O du, som evigt tronar -- Vem står och väntar vid din dörr (En röst till dig ofta har viskat) -- När du aftonen nått -- Bortom tidens dunkla fjärran (När i stilla aftontimma) -- En vän jag nu äger -- Låt oss sjunga om vår moder -- Jesus måste jag ha med mig -- Solsken i min själ i dag (Jag vandrade i syndens natt) -- Mitt ljus (Jag vandrar igeom skuggornas land) -- Snart skall Jesus komma åter (O huru tomt är allt på jorden) -- Vila vid Herren allena -- Genesaret (Uti andakt jag stod) -- Mera lik Jesus (Salig jag är nu genom tron) -- I tåredalen (Jag vandrar här i en tåredal) -- Kom som ett barn -- O hade vi mer av himlen -- Pilgrimsskaran (Från jordens låga dalar) -- En pilgrimssång (Vi tåga hem till löftets land) -- Halleluja, stäm upp och sjung -- Sprid solsken (I en värld där sorger, nöd och smärta bo) -- Ett stilla barnahjärta -- Jag visst icke borde gå och sörja -- Jag såg en stjärna falla -- Om mitt hem jag sjunga vill -- Vi äro nu saliga -- Vem som helst kan bli frälst -- Göm mig i dig (O Herre, min klippa) -- Den lycklige pilgrimen (Jag såg en lycklig pilgrim) -- Saliga hem, ljuvliga hem (O strålande hem i fjärran) -- Frälsningens hamn (Jag vilar så salig i Jesus nu) -- Ingen natt där (I ett land av evig dag) -- Jag blott väntar -- Loven Gud med glädjesång -- Jag vill glädja mig i Herren forts.
 • Mitt sköna och härliga hem (Från jordens dalar) -- Ej sol går ner -- En dag närmare hemmet (Aftonsolen sakta sjunker) -- Hemma, hemma får jag vila -- Din jag är -- Fröjdefullt, fröjdefullt -- Det skall bli himmel för mig (När jag har utkämpat jordlivets strid) -- Vad fattas dig -- Hör anden och bruden säga kom (Ack säg mig, vad menar denna bjudning) -- O öppna ditt hjärta för Herren -- Säll är den själ -- Mäktig är Herren -- Vi marschera framåt -- Han är min Gud -- Min sak är i frälsarens hand (Hur är ej vårt liv liksom havet) -- Gud vare med oss -- Det är blott en liten väg hem (Det är blott en liten väg) -- Livets aftonklocka (När livets aftonklocka slår) -- Han kommer -- I himmelen hos Herren -- Sarons blomma (Jag har funnit Sarons blomma) -- Tro dig igenom -- Till mitt hemland -- Varför ej tro litet mer -- Huru skall jag målet hinna -- I dag hjälper Herren (Jag slipper sörja) -- Endast i Gud -- En blomma på min moders grav (Jag vill sjunga en sång) -- Min hembygd (O du min hembygds sköna berg och dalar) -- Toner, som skänken den lidande tröst -- Mitt barndomshem (Långt bort i dalen) -- Jag älskar Norden -- Längtan till fosterjorden (Månen strör sitt silverskimmer) -- Herrens lov (Herre Sebaot, du som har världarne tänt) -- I Mästarens tjänst -- Ett vänligt ord -- Tro som det står (Kan du ej tro så helt som du vill) -- Varför fruktar du dig -- Oändlig kärlek (Är du med och kämpar) -- Sätt mig, så jag ser dig, Jesus -- Det är solsken i min själ (Nu natten vikit, dagen grytt) -- Jesus undfår syndare (Kom och se, kom och se) -- Gud tager vård om dig (Trycker dig smärta och nöd och sorg) -- Gud är god -- Klippan som brustit för mig (I den klippan som brustit för mig) -- Inför min Konungs tron (När frälst jag står inför min Konungs tron) -- I hoppet se vi framåt -- Herren min herde är -- O, härliga sanning -- Gud är din Fader -- I min stilla ensamhet (Är jag i min stilla ensamhet) forts.
 • Livets korthet (Livet försvinner så fort som en dröm) -- En lycklig pilgrim (Jag såg en lycklig pilgrim) -- De gå, våra år (Vår tid är så dyrbar) -- Det blir jubelår -- Jag aldrig går här ensam -- Guds källa (Guds källa har vatten tillfyllest) -- Långt bortom rymden vida -- Min harpa i pilträd (Min harpa är stundom i pilträd hängd) -- Se mer på Jesus (O du som suckar med ängsligt hjärta) -- Upp, Sion -- Seglatsen på livets hav (O Mästare bevara) -- God natt (Skymningen stundar) -- En solskensstrimma (Det var blott en solskensstrimma) -- När vi samlas en gång -- Fader vår -- Glad den dag var då Jesu fann mig (Jag var sänkt i synd) -- Vad vi genom korset förlora (Genom korset vi förlora) -- Skulle jag ej Jesus prisa -- Jesus för världen givit sitt liv -- Var en solskensstrimma -- Nu Herren åter oss vederkvickt -- Ej evigt den varar -- När morgonen gryr (O pilgrim, lyft ditt huvud opp) -- Vårt saliga hem -- Tag ej din blick från Jesus (O pilgrim, vänd emot himlens land) -- Ännu är det rum -- Går du med -- Om I haven tro, skolen I finna ro (Om Gud är mig nära) -- Frälsningens fröjd (Nu är jag glad och hjärtligt nöjd) -- Sjung evangelium -- Jag kan icke räkna dem alla -- Guds vänners land (O jag vet ett land) -- Frälsningens budskap -- Skola vi väl alla mötas -- Jubelklockor (Jubelklockor, o de ringa) -- Nådens rike (Uti nådens rike) -- Om en liten tid så gå vi hem (Låt oss gå framåt) -- Tåga framåt (Över land och hav) -- Hjälp någon i dag (Se dig omkring) -- Sedan härlighetens ljus kom in (Under många år var min vandring svår) -- Aftonsång (Om jag har sårat någon själ i dag) -- Kärast utav alla namn -- Det är väl med min själ (Om frid som en ström skulle följa mig här) -- I Frälsarens fotspår (Söka vi följa vår Frälsare troget) -- Jag älskar dig Jesus (Min Jesus din kärlek på korset jag ser) -- Solsken och sång (Skuggorna längas) -- Mitt sköna land (Mitt land i sol och sommarljus) forts.
 • Under korsets fana (Vill du skåda Jesus) -- Din kärlek Herre -- Kvitt, kvitt (Lov, ära och pris) -- Herre, se vi vänta alla -- I Hans solljus (O vad fröjd och ära) -- Min moders bön (Jag aldrig glömma kan den dag) -- En sång till far (Du älskande fader) -- Min moders sång (Sjung mig den sång) -- Hem, hem (När det blir solsken då sjunger jag) -- Att somna in i Gud -- Stjärnor redan här (Om himlen ofta dina tankar drömma) -- Det betyder föga -- Blott en liten stund med Jesus -- Pilgrim som på väg till fadershuset -- O, huru jag älskar (Det finns ett namn för mig så kärt) -- Dit upp, o hur längtar jag (Jag har hört om en stad) -- Tempelkällan (En tempelkälla med dubbla flöden) -- Härliga hem (O, härliga land) -- Allt i Jesus (Jag sökt förgäves tusenfallt) -- Jag hörde Jesu milda röst -- Vår Gud är beprövad (Var nu ej bedrövad) -- Vila vid denna källa -- Var ett solsken -- Din moder (Vem var det som älskade dig allra först) -- En dag uti Herrens gårdar -- Min stjärna (Min fader han vet) -- Hade jag vingar -- I främmande land -- Varje själ har sin väg att gå -- För Kristus och församlingen -- Himlens fåglar -- Kasta din omsorg på Herren -- Mönsterkyrkan (Gud vare lov) -- Vår store Gud (O du, vår store Gud) -- Gud signe dig moder (I mitt hjärta ett rum finns som ingen intar) -- En byggnad av Gud (Så härlig på jorden) -- Ty han mig älskar så (Hur älskar jag de orden) -- Gud leder de sina framåt (På blommande ängar) -- I vår faders hus (I vår faders rika hus) -- Vad vill du mer (Du har en fader rik och stor) -- Guds ljuva frid (Liksom vattuströmmar) -- I sommarkvällen (Nu sjunker dagen) -- Jag vill sjunga (Jesus du min frälsningsklippa). 

Klassifikation

782.25 (DDC)
Xsf (kssb/6)
Inställningar Hjälp

Titeln finns på 2 bibliotek. 

Bibliotek i Stockholmsregionen (1)

Ange som favorit

Bibliotek i södra Sverige (1)

Ange som favorit

Sök utanför LIBRIS

Hjälp
Om LIBRIS
Sekretess
Hjälp
Fel i posten?
Kontakt
Teknik och format
Sök utifrån
Sökrutor
Plug-ins
Bookmarklet
Anpassa
Textstorlek
Kontrast
Vyer
LIBRIS söktjänster
SwePub
Uppsök

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy