223466 (European Charter for Regional or Minority Languages (1992))

Andra vyer för samma resurs:

Visa som: