Gränsröse
Instans av stillbild
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 16uu • [16--]
omfång
1 teckning
Mått
21 x 47 cm
Övriga fysiska detaljer
penna, s/v
Medieterm
Bild
anmärkning
Baksida till KoB Dahlb. Handt. 8: 25
Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 200
Monterad bild sammanfogad av flera segment
Titel konstruerad efter Magnusson, S. 200
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Gränsröse
färginnehåll
Annat bärarformat
Gränsröse
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
Reproducerad som
Ladda ner