Om lokaliseringen av namnet i det småländska runbelägget a : tiura : biærh: e
Instans
instans av
Medverkan och funktion
Agertz • Jan • 1944-
språk
klassifikation
Fbr • kssb
Fc.032bd • kssb
Fc.032cbd • kssb
ämne
Alvesta
Blädinge
Runinskrifter--Småland • sao
Småland
anmärkning
Summary: On the identification of the name in a: tiura : biærh : e from a Runic inscription in Småland
sammanfattning av innehåll
{Unnamed}
utgivningssätt
Del av sammansatt resurs
utgivning
Sverige • 1999
del
199, s. [5]-8
har titel
Om lokaliseringen av namnet i det småländska runbelägget a : tiura : biærh: e
är del av
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift
Ladda ner